A Connection between corruption and unethical behaviour of public officials

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Connection between corruption and unethical behaviour of public officials
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2007, Nr. 2 (10), p. 155-160
Keywords:
LT
Etika / Ethics.
Summary / Abstract:

LTNeetiškas elgesys yra svarbi Lietuvos visuomenės problema. Jai dėmesį skiria mokslininkai, tiriantys etikos viešajame sektoriuje vietą, vertybių ir profesinių principų santykį, visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba ir panašias problemas. Dar rimtesne visuomenės problema galima laikyti korupciją. Tačiau empirinių tyrimų apie neetiško elgesio ir korupcijos ryšį kol kas yra nedaug. Šio tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp valstybės tarnautojų korupcijos ir neetiško elgesio. Tyrimo objektas – moralės, etikos, korupcijos ir atsakomybės sampratos valstybės tarnyboje. Tikslui pasiekti formuluojami trys uždaviniai. Pirma, siekiama išanalizuoti tokias sąvokas kaip moralė, etika, korupcija ir atsakomybė. Šios sąvokos padeda atskleisti ryšį tarp valstybės tarnautojų korupcijos ir neetiško elgesio. Antra, bandoma atskleisti ryšį tarp moralės, etikos ir korupcijos viešajame sektoriuje. Trečia, įvertinamas valstybės tarnautojų požiūris į moralines ir etines vertybes. Straipsnyje pabrėžiama moralės, etikos ir moralinės atsakomybės svarba, šie dalykai laikomi veiksniais, galinčiais sustabdyti korupciją valstybėje. Remiantis ryšio tarp valstybės tarnautojų korupcijos ir neetiško elgesio analize, straipsnyje daroma išvada, kad valstybės tarnautojai supranta etikos laikymosi ir valstybės tarnautojo pareigų atlikimo svarbą, o atsakomybę laiko pačia svarbiausia vertybe savo veikloje. Tačiau valstybės tarnautojai savo veiksmus yra linkę vertinti formaliai ir nesupranta, kad moralinė atsakomybė už etinių taisyklių pažeidimą yra svarbesnė nei teisinė atsakomybė.Reikšminiai žodžiai: Moralė; Etika; Principai; Korupcija; Atsakomybė; Moral; Ethics; Principles; Corruption; Responsibility.

ENSuch concepts as "morality", "ethics", "corruption" and "responsibility" are analysed in the article. And they help to distinguish an essential relationship between corruption and unethical behaviour of public officials. A tough relationship which reflects and explains the concepts is seen while distinguishing the main features of the concepts. A special significance of morality, ethics and moral responsibility is emphasized in the article in order to stop the corruption in the state. While analysing a connection between corruption and unethical behaviour of public officials, the authors make a conclusion that public officials realize the significance of ethics and principles of state duties and they refer responsibility as the main one. However, they do not understand that moral responsibility for disturbance of ethic regulations is more important than juridical one and they tend to assess their actions formally. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19137
Updated:
2018-12-17 12:06:24
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: