Mobingo nuostolių mažinimas koreguojant organizacijų etikos kodeksus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mobingo nuostolių mažinimas koreguojant organizacijų etikos kodeksus
Alternative Title:
Reduction of mobbing losses by correcting the codes of ethics in organizations
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Nr. 2 (31), p. 145-151
Keywords:
LT
Darbuotojų santykiai; Etikos kodeksas; Mobingas; Organizacijos; Prevencija.
EN
Code of ethics; Employee relations; Mobbing; Orgoanizations; Prevention.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekiama prisidėti prie pastangų diegiant etinius principus organizacijose mažinant mobingo raišką ir minimizuoti jo daromą žalą – tiek organizacijoms, tiek individams, tiek visuomenei. Straipsnyje analizuojama aktuali mobingo organizacijų darbuotojų santykiuose problema. Mobingas organizacijose sukelia daugelį neigiamų padarinių, tarp kurių – tiesioginės ir netiesioginės ekonominės žalos. Mobingo prevencija – vienas iš būdų išvengti nuostolių bei užtikrinti produktyvią organizacijos veiklą. Vienas iš prevencijos būdų yra darbuotojų santykius reguliuojantys vertybių ir taisyklių sąvadai – etikos kodeksai. Kai kuriose užsienio šalyse mobingas aptariamas organizacijos dokumentuose, tačiau Lietuvos organizacijose mobingo prevencija panaudojant etikos kodeksus – vis dar sudėtinga praktinė problema. Tyrimo objektas – mobingo keliamos žalos prevencija. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mobingo nuostolių mažinimo galimybes koreguojant organizacijų etikos kodeksus. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad organizacijos ir visuomenė dėl mobingo patiria ženklių nuostolių. Etinė krizė įvardyta kaip viena iš mobingo organizacijose priežasčių, o Lietuvos organizacijų etikos kodeksuose mobingui ir jam būdingoms priežastims skiriamas nepakankamas dėmesys. [Iš leidinio]

ENResearch aims seeks to add to the efforts when implementing ethical principles in organizations by reducing the expression of mobbing and minimizing the damage it causes to the organizations, individuals and society. In the article there is a relevant problem of mobbing in the relationships of the employees of the organizations analyzed. Mobbing in organizations leads to many negative consequences, among them – direct and indirect economic damage. Mobbing prevention is one of the ways to prevent losses and to ensure productive activities of the organization. One of the methods of prevention is the codes of ethics – the digest of values and rules that regulates the relationships among employees. In some foreign countries mobbing is included in the documents of the organization but in Lithuanian organizations mobbing prevention through codes of ethics is still a difficult practical problem. Subject of the research is prevention of the damage caused by mobbing. Aim of the research is to analyze the possibilities to reduce losses of mobbing by correcting the codes of ethics in the organizations. Objectives of the research are as follows: to discuss damage caused by mobbing to the organizations; to define mobbing as a consequence of ethical crisis; to present the guides of ethical code improvement in the organizations.The gained results show that organizations and society experience significant losses because of mobbing. Ethical crisis is named as one of the reasons of mobbing in the organizations and in the codes of ethics of Lithuanian organizations too little attention is paid to mobbing and the reasons characteristic to it. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42265
Updated:
2019-02-25 18:46:23
Metrics:
Views: 48    Downloads: 3
Export: