Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras : istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Pages:
393 p
Series:
Senosios literatūros studijos
Notes:
Bibliografija; asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Contents:
Pradžios žodis — I. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras istorijos vingiuose. Lituanistinės tradicijos Karaliaučiaus universitete XVI-XVII a. ; Lietuvių kalbos seminaro įkūrimo tikslas ir aplinkybės ; Seminaro nuosmukio ir pakilimo laikotarpiai pirmąjį veiklos šimtmetį ; Lietuvių kalbos seminaras Halėje ; Karaliaučiaus Lenkų kalbos seminaras ; Seminaro reforma ir jo suklestėjimas vadovaujant M. L. Rėzai ; Seminaro vaidmuo vadovaujant F. Kuršaičiui ; Paskutiniųjų seminaro dešimtmečių raidos tendencijos ; Seminaro dalyviai ; Seminaro vadovai ; Seminaro docentai ; Seminaro klausytojai ; Mokymo priemonės ; Mokymo turinys ir metodika — II. Seminaro absolventų indėlis į lietuvių raštiją ir kultūrą. Religinės raštijos plėtotė ; Pasaulietinės raštijos plėtotė ; Seminaro auklėtinių palikimas vokiečių kalba ; Kita seminaro auklėtinių veikla — Pabaigos žodis — Priedai. I. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro klausytojų biogramos ; II. Karaliaučiaus Lietuvių kalbos seminare XVIII-XIX a. mokymui naudotos knygos — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas — Das Litauische Seminar an der Königsberger Universität: Geschichte und Bedeutung für litauische Kultur. Zusammenfassung.
Keywords:
LT
Karaliaučiaus universitetas; Lietuvių kalbos seminaras; Martinas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa, Ludwig Jedemin Rhesa); Frydrichas Kuršaitis; XVIII a. švietimas; Lenkų kalbos seminaras; Mažoji Lietuva; Prūsų Lietuva; Rytų Prūsija [East Prussia]; Lietuvių kalbos studijos.
EN
Lithuanian language seminar; University of Königsberg; 18th c. education; Polish language seminar; Prussian Lithuania; East Prussia; Lithuanian language studies; Ludwig Martin Rhesa; Friedrich Kurschat.
Summary / Abstract:

LTXVI a. Europoje sparčiai kūrėsi universitetai. Senajam žemynui žengiant iš vėlyvųjų viduramžių į Naujuosius laikus, jie tapo reikšmingais mokslo ir švietimo centrais. Didelį poveikį rytinės Vidurio Europos dalies kultūrai turėjo Karaliaučiaus universitetas, kurį išgarsino Immanuelio Kanto (1724-1804), Johanno Gottfriedo Herderio (1744-1803), Ernsto Theodoro Amadejaus Hoffmanno (1766-1822), Johanno Georgo Hamanno (1730-1788), Johanno Christopho Gottschedo (1700-1766) vardai. Karaliaučiaus universitetas ilgus šimtmečius buvo įvairiatautės Prūsijos kultūros žadintoju. Artėjantis šios mokslo įstaigos 460 metų jubiliejus paskatino daugelio šalių tyrėjus dar kartą atidžiai pažvelgti ir įvairiais aspektais įvertinti šio vieno seniausių Europos universitetų reikšmę ir poveikį vokiečių, lietuvių ir lenkų kultūrai. Lietuvių dvasinei raiškai ir lietuviškos raštijos plėtotei didžiausios įtakos turėjo daugiau kaip 200 metų šiame universitete veikęs Lietuvių kalbos seminaras. Čia XVIII a. lietuvių kalba pradėta dėstyti kaip savarankiška akademinė disciplina. Vilniaus universitetas atsiliko net dviem šimtmečiais. Karaliaučiaus Lietuvių kalbos seminaro įsteigimas buvo istoriškai subrendęs, dėsningas reiškinys, atitikęs to meto švietimo, pirmiausia religinio, poreikius. Per savo ilgą veiklos laikotarpį jis išugdė daugelį lietuvių raštijos ir kultūros darbuotojų kartų. Iš pradžių patyręs ir nuosmukio, ir pakilimo momentų, XIX a. pirmojoje pusėje seminaras tapo lietuvių kalbos akademinių studijų centru, o antrojoje pusėje virto reikšmingu lituanistikos židiniu. Tai unikalus, pagal savo struktūrą bei reikšmę neturėjęs analogo XVIII-XX a. lietuvių kultūros ir mokslo reiškinys, kurio veiklos rezultatai jaučiami ir šiandieną. [...]. [Iš Įvado]

ISBN:
995547582X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79721
Updated:
2020-08-21 20:11:42
Metrics:
Views: 15
Export: