Dar apie Prahos rankraštinį vokiečių-lietuvių kalbų žodyną

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar apie Prahos rankraštinį vokiečių-lietuvių kalbų žodyną
Alternative Title:
More on the Prague manuscript German-Lithuanian dictionary
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 71, p. 265-291
Summary / Abstract:

LTPrahos rankraštinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas į mokslo apyvartą pateko, kai apie jj prieš penkerius metus prabilo Ilja Lemeškinas. Žodyno tyrėjus domino visų pirma pats rankraščio tekstas, žodyno autorystė, apie kurią spręsta iš donacijos įrašo rankraščio priešlapyje, kuriame kaip autorius nurodytas „Hacke“. Šis įrašas taip pat leidžia spėti, kad žodyno rankraštis galėjęs priklausyti įžymiam Halės universiteto profesoriui Siegmundui Jakobui Baumgartenui. Remiantis Halės archyvuose surinkta medžiaga, šiame straipsnyje aptariama rankraščio savininko problema, siekiant patvirtinti ar paneigti spėjimą, kad rankraščio savininkas galėjęs būti minėtasis Baumgartenas. [Iš leidinio]

ENThe Prague manuscript German-Lithuanian dictionary started circulating in scientific sources after Ilya Lemeshkin spoke about it five years ago. The researchers of the dictionary were first of all interested in the manuscript text itself, the authorship which was deducted from the donation inscription in the flyleaf of the manuscript where the author was denoted as ‘Hacke’. The inscription also presupposes that the manuscript of the dictionary might have belonged to the famous professor of the University of Halle Siegmund Jakob Baumgarten. Based on the material from the archives of the University of Halle the article discusses the issue of the ownership of the manuscript in order to confirm or deny the presumption that the owner of the manuscript might have been the above mentioned Baumgarten. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59078
Updated:
2018-12-17 13:53:07
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: