Augsburgo išpažinimo įdiegimas Prūsijoje: Liudviko Rėzos tyrimai XIX a. Prūsijos konfesiniame kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Augsburgo išpažinimo įdiegimas Prūsijoje: Liudviko Rėzos tyrimai XIX a. Prūsijos konfesiniame kontekste
Related Publications:
  • Jono Bretkūno "Postilė" : studija, faksmilė ir kompaktinė plokštelė / parengė Ona Aleknavičienė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. 1133 p.
  • Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras : istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai / Liucija Citavičiūtė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 393 p.
  • Lietuviškos Biblijos istorija / Martynas Liudvikas Rėza ; [vertimas, įvadas] Liucija Citavičiūtė. Senoji Lietuvos literatūra. 2007, 23, p. 195-274.
  • Lietuvių kalbos seminaro istorija / Martynas Liudvikas Rėza ; [originalo tekstą parengė, iš vokiečių kalbos vertė, tekstologines pastabas, įvadą bei komentarus parašė ir asmenvardžių bei vietovardžių rodyklę sudarė Liucija Citavičiūtė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 118 p.
  • Napoleono karų liudytojas, akylas gyvenimo stebėtojas, patrauklus pasakotojas / Albinas Jovaišas. Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio : mūšių, kurių liudininku teko būti pačiam autoriui, aprašymai / Martynas Liudvikas Rėza. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. P. 9-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51372
Updated:
2022-02-11 11:42:34
Metrics:
Views: 11
Export: