[Geschichte der Slawischen und Baltischen Philologie an der Universität Königsberg] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
[Geschichte der Slawischen und Baltischen Philologie an der Universität Königsberg]: recenzija
Authors:
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2015, t. 17, p. 351-364
Recenzuojama knyga: Geschichte der Slawischen und Baltischen Philologie an der Universität Königsberg / Helmut Wilhelm Schaller. Fran 193 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Helmuto Wilhelmo Schallerio knyga „Slavų ir baltų filologijos istorija Karaliaučiaus universitete”. Konstatuojama, kad recenzuojama monografija suskirstyta į dvi dalis – Karaliaučiaus universiteto istoriją ir baltistikos bei slavistikos istoriją tame universitete. Recenzento teigimu, iš pirmojo skyriaus reikėtų laukti įvadinės apžvalgos apie bendrą universitetinį, mokslinį kontekstą ir autorių dominančių abiejų disciplinų tyrimo būklę, tačiau tai tėra visos monografijos santrauka. Recenzento nuomone, dėl to daugelis faktų, datų, institucijų, kurios paminimos pirmajame skyriuje, vėliau tiesiog kartojamos ir dargi tais pačiais žodžiais. Konstatuojama, kad pasikartojimas tiek atskiruose skyriuose, tiek ir žiūrint į darbą kaip į visumą, yra charakteringiausia recenzuojamo teksto dalis. Recenzentas akcentuoja ir konkrečiais pavyzdžiais įrodo kontekstualumo trūkumą, ypač pasireiškiantį šeštajame monografijos skyriuje. Konstatuojami dideli laiko šuoliai monografijoje, chronologiniai netikslumai, logikos trūkumas. Pažymima, kad monografijos objektas siūlo gausią tyrinėjimui medžiagą, tačiau susiduriama su jos organizavimo ir struktūrinimo problema, recenzento nuomone, veikiausiai kylančia iš autoriaus metodinio neapsisprendimo. Recenzento požiūriu, nėra aiškaus nusistatymo eksternalistinių ir internalistinių mokslo istorijos problemų atžvilgiu, bandoma juos derinti, o to derinimo rezultatas – metodinis nenuoseklumas. Reziumuojama, kad nepaisant šių rimtų trūkumų, monografija gali būti naudinga ypač slavistams dėl plačios bibliografijos ir daugelio istorinių citatų.Reikšminiai žodžiai: Baltų filologija; Karaliaučiaus universitetas; Lietuvių kultūra; Monografija; Prūsija; Prūsistika; Rekonstrukcija; Slavų filologija; Šaltiniai; Baltic philology; Konigsberg University; Lithuanian culture; Monograph; Prussia; Prussian Research; Reconstruction; Slavic philology; Slavonic philology; Sources; University of Konigsberg.

ISBN:
9783631577011
ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54958
Updated:
2021-01-12 22:06:14
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: