Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas
Alternative Title:
Counts Butlers of Užnemunė and their artistic heritage
Publication Data:
Vilnius : Savastis, 2002.
Pages:
101 p + Užnemunės Butlerių genealoginis medis (1 atsk. lap.)
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžanga — Butlerių kilmė. Herbas. Proseniai — Gotardas Vilhelmas ir Konstancija Vodinskyte Butleriai — Antroji Užnemunės Butlerių karta — Pranciška Ščukaitė-Butlerienė — Pirmoji Marijampolės bažnyčia ir jos meninės vertybės — Paskutiniai Užnemunės Butleriai — Pabaiga — Santraukos — Santrumpos — Priedai — Šaltiniai — Literatūra — Asmenų rodyklė.
Keywords:
LT
Butlerių giminė; Grafai Butleriai; Marijampolė; Meninis palikimas; Prienai; Užnemunė; Užnemunės meninis paveldas.
EN
Artistic heritage; Artistic heritage of Užnemunė; Butler family; Couts Butlers; Marijampolė; Prienai; Užnemunė.
Summary / Abstract:

LTDarbe atskleidžiama XVI–XVII a. Prienų seniūnijoje gyvenusių grafų Butlerių veikla ir pastangos Užnemunėje skleisti architektūros bei dailės vertybes. Darbe aptariama šios LDK bajorų giminės kilmė, simboliniai ženklai ir heraldika. Nusakomas ryškiau pasižymėjusių Butlerių gyvenimas ir veiklos ypatybės. Vieni žymiausių šios giminės atstovų – Gotardas Vilhelmas, Morkus Antanas ir Pranciška Ščukaitė-Butlerienė – spartino valdomo regiono teritorijos kolonizaciją, apgyvendinimą, pastatė Prienų pilį, statydino dvarų rūmus ir maldos namus. Tai skatino Užnemunės regiono kultūrinį ir ekonominį augimą bei Marijampolės miesto plėtrą. Tad Butlerių giminė nebuvo bereikšmė Abiejų Tautų Respublikos gyvenime. Pagrindinėje savo valdoje – Prienų seniūnijoje – jie kūrė arba sudarė galimybę kurtis naujiems kaimams, dvarams, gyvenvietėms, kurios palaipsniui virto miesteliais ar netgi miestais. Pastaruosiuose, kiek leido bendroji padėtis, Butleriai statydino gyvenimui ir reprezentacijai tinkamus rūmus ir bažnyčias. Nors apie jų statinius teliko tik šykščios užuominos istoriniuose dokumentuose ir menkutės nuolaužos natūroje, jie vis tik yra reikšmingi, minėtini kaip LDK egzistavusios kultūros faktai. Reikšmingos ir dailės vertybės, išlikusios ligi šių dienų, kurių atsiradimą tikrai ar spėjamai inicijavo Butleriai. Jos įskaičiuotinos į Lietuvos XVIII a. portretistikos ir taikomojo meno palikimą kaip nors nedidelis, bet dėmesio vertas jo pagausinimas.

ENThe study reveals the activities Counts Butleris, who lived in Prienai eldership in the 16th–17th c., and their efforts to disseminate architectural and art valuables in Užnemunė. The study discusses the origin, symbols and heraldry of this noble family of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). The life and activities of more prominent Butleris representatives are described. Gotardas Vilhelmas, Morkus Antanas and Pranciška Ščukaitė-Butlerienė – some of the most famous representatives of the family – accelerated the colonisation and settlement of the territory of their governed region, built Prienai Castle, court palaces and houses of worship. This promoted cultural and economic growth of Užnemunė region as well as the development of the town of Marijampolė. Therefore, the Butleris family was significant in the life of the Polish-Lithuanian Commonwealth. In their main domain, i.e. Prienai eldership, they established or created opportunities for the establishment of new villages, manors, settlements that gradually turned into towns and even cities. In the latter, the Butleris family built palaces for residence and representation as well as churches, with regard to the overall situation. Although only scarce references to their buildings remained in historical documents and small debris in nature, they are nevertheless significant as the fact of culture that existed in the GDL. Art valuables, the emergence of which was actually or presumably initiated by the Butleris family, which have remained to date are also significant. They are included in the heritage of Lithuanian 18th c. portrait and applied art as a small yet significant contribution.

ISBN:
9986420423
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21287
Updated:
2020-12-02 18:03:43
Metrics:
Views: 28
Export: