Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema
Alternative Title:
Iconography of Saint Dominic: the person, the image and the problem of expressing holiness
In the Journal:
Religija ir kultūra. 2015, t. 16-17, p. 18-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikona; Ikonografija; Šv. Dominykas; Šventumas; Holiness; Icon; Iconography; Sanctity; St. Dominic.
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Šv. Dominykas; Šventumas.
EN
Holiness; Icon; Sanctity; St. Dominic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje šv. Dominyko (1170–1221) asmenybės „išnykimo“ problema analizuojama pristatant jo vaizdavimą ir šventumo išreiškimą biografiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose. Tekstuose jis vadinamas „šventu“ nurodant jo sąmoningą sekimą Kristumi. Ikonografijoje šventumo simboliai tapo ženklais, leidžiančiais atpažinti asmenybę, o šventojo figūra – Dievo gerbimo pavyzdžiu. Jei asmenybės „išnykimas“ susijęs su šventumo perteikimu, tai primena Jeano-Luco Mariono plėtojamą ikonos sampratą. Ši sąsaja leidžia vadinti šv. Dominyką ikona, perduodančia gerbimą ir prarandančia savo ryškumą. XIII a. būdinga krikščioniška šventumo samprata, išryškėjanti šv. Tomo Akviniečio tekstuose, leidžia suprasti šv. Dominyko asmenybės atvaizdą kaip paties šventojo pasirinkimo tapti nuoroda link Dievo tęsinį. [Iš leidinio]

ENIn this article, the issue of the “disappearing” personality of St. Dominic (1170–1221) is analyzed through showing the main aspects of his portrayal and the expression of his holiness in biographical and iconographic sources. In these texts, he is called “holy” with a reference to a consciuos imitation of Jesus Christ. In the iconography, the signs of his sanctity became the only signs of his personality, and his figure is used as an example of the adoration of God. If losing a vivid personality is connected with expressing holiness, this problem refers to a concept of the icon formulated by Jean-Luc Marion. It gives us an opportunity to call St. Dominic a typical icon, transferring the adoration and losing his own originality. The 13th century concept of sanctity, expressed in the texts of St. Thomas Aquinas, enables us to understand St. Dominic’s image as a continuation of the saint’s choice to become a reference to God. [From the publication]

DOI:
10.15388/Relig.2015.2
ISSN:
1822-4539
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81543
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 37    Downloads: 7
Export: