Taurieji metalai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taurieji metalai
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Viduramžiai; Auksakalystė; Barokas.
EN
Grand Duchy of Lithuania; Middle Ages; Goldsmith; Baroque.
Summary / Abstract:

LTBaroko epochos įrodymų dėl tauriųjų metalų gausos sakraliniuose LDK interjeruose netrūksta. Ne viskas juose išliko kaip buvę, ir tikrąjį Lietuvos baroko bažnyčios vidų galima pamatyti XIX-XX a. pradžios fotografijose, o dar gilesnį įspūdį daro XVIII a. inventoriai, tačiau net buvusios prabangos likučiai iškalbingai byloja apie buvusį tauriųjų metalų kiekį barokiniuose altoriuose. Žvakių šviesoje sidabru spindėjo antepedijai, tabernakuliai, relikvijoriai, karūnos, o paveikslai po aptaisais priminė ikonas. Tauriųjų metalų spindesio mistika čia neatskiriama nuo giliai LDK baroko estetikon įsismelkusios Viduramžių estetikos adaptacijos. Sakraliniai tauriųjų metalų dirbiniai net XVIII a. pabaigoje buvo kontribucijų mokėjimo priemonė, kaip liudija 1794 05 27 Tado Kosciuškos Tautos tarybos iš Vilniaus katedros išsireikalauta „parama" (paaukota masyvių, daug sidabro turinčių daiktų, pvz., apie 36 kg sveriantis vysk. Konstantino Kazimiero Bžostovskio parūpintas tabernakulis, Alberto Goštauto dovanoto kryžiaus postamentas, daug žvakidžių, relikvijorių, lempų etc.). Tačiau ką galima pasakyti apie LDK Viduramžius, kurių krikščioniškoji epocha, prasidėjusi XIII a. viduryje, daugiau kaip po 100 metų pertraukos tęsėsi iki XVI a. pirmo trečdalio, kai pūstelėjus Renesanso vėjams Lietuva dideliais žingsniais ėmė vytis Europą, jau žengusią Naujųjų amžių pusėn? Atrodytų, nieko arba beveik nieko nėra išlikę iš XIVXV a. Lietuvos auksakalystės, kad būtų galima įsivaizduoti jos pobūdį ir ypatybes. Įžvelgti sąsajas tarp Viduramžių ir baroko epochose LDK vyravusių tauriųjų metalų funkcijų gali padėti dailiųjų metalo dirbinių sąrašas, į kurį įtraukti visi realiai egzistuojantys arba vaizdiniu būdu užfiksuoti XIII-XVI a. pirmo trečdalio, t. y. vėlyvosios romantikos ir gotikos stilių dirbiniai, sukurti Lietuvoje arba lietuviams užsakius. [Iš straipsnio]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84838
Updated:
2020-05-07 16:23:41
Metrics:
Views: 19
Export: