Metaliniai antkapiniai kryžiai Smalininkų apylinkių kapinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaliniai antkapiniai kryžiai Smalininkų apylinkių kapinėse
Alternative Title:
Iron tombstone crosses in the cemeteries of Smalininkai surroundings
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2003, 10, p. 168-177
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Smalininkai; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiai / Crosses.
Summary / Abstract:

LTMažosios Lietuvos metaliniai antkapiniai kryžiai ir toliau lieka mažai tyrinėtas objektas. 2001 metais, remiant Mažosios Lietuvos fondui išeivijoje, drauge su M. purvinu tyrinėjome senąsias kapines buv. Klaipėdos krašto Smalininkų apylinkėse, fiksuodami dar likusius kryžius. Smalininkų apylinkių kapinės, kaip ir kitos senosios kapinės Mažojoje Lietuvoje po 1944 m. taip pat buvo labai suniokotos ir toliau tebenaikinamos. Geriau išlikę senųjų kapinių fragmentai rodo, kad metaliniai antkapiniai kryžiai buvo vienas iš labiausiai paplitusių kapinių įrangos elementų. Matyt, ir praeityje vyravo metaliniai lietiniai kryžiai, kuriuos gamino gausios metalo apdirbimo įmonės bei dirbtuvės. Aptikome net 31 skirtingą metalinio lietinio kryžiaus variantą (tai rodo, kad tie kryžiai liedinti daugiau kaip 31 formoje įvairiose dirbtuvėse). Tai liudija buvusio verslo mastus, itin paplitusių metalinių antkapinių lietinių kryžių statymo tradiciją. Rasti gamintojų ženklai rodo, kad į Smalininkų apylinkes tokie kryžiai buvo atvežami iš Tilžės ir net iš Karaliaučiaus. <...>Greta populiarių kryžių formų aptiktos ir retesnės (dabar unikalios – krašte nebeturinčios analogų) formos. Jos dažniau sietinos su gyventojų socialine bei ekonomine padėtimi. Metalinių kaltinių kryžių negausu. Gal tai rodo, kad sudėtingą kalvių rankų darbą dažniau nukonkuruodavo lengviau ir masiškai gaminami metaliniai lietiniai kryžiai. Tačiau labai suniokotose Klaipėdos krašto kapinėse (iš kur pagrobta per 80-90% buvusių metalo dirbinių) sunku padaryti tikslesnes išvadas. Be to, iš kalto metalo gaminti kryžiai surūdydavo ir subyrėdavo greičiau nei ketaus lietieji. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Metaliniai antkapiniai kryžiai; Smalininkų apylinkių senosios kapinės; Metalic crosses of tombs; The old Cemetry of Smalininkai district.

ENThe iron tombstone crosses of Lithuania Minor still lack investigation. In 2001, sponsored by the Fund of Lithuania Minor, together with M. Purvinas, we explored the ancient cemetery of Smalininkai surroundings in Klaipėda district, and recorded every remaining cross. The cemetery of Smalininkai was torn up badly after the year 1944, and is still being destroyed. The fragments of the better extant ancient cemeteries show that the iron tombstone cross was one of the most prevalent element of the cemetery equipment. Apparently, the crosses cast from iron, produced by many metalwork companies, dominated as well. We have found even 31 different types of the crosses cast from iron (that shows that those crosses were poured in more then 31 form in various manufactories). The tradition of the tombstone crosses made from cast iron was very prevalent. The brands show that such types of crosses had been brought from Tilsit and even from Konigsberg to Smalininkai. Together with the popular forms of the crosses, the unusual forms have been found (now those forms are unique; they do not have analogues in the country). More often they are related to social and economic position of the residents. There are not many crosses made from wrought iron. This, maybe, shows that complicated handicraft of the blacksmiths more often was outrivaled by the easier and massive production of the crosses made from cast iron. However, to make the more precise conclusions in the depredated cemeteries in Klaipėda district (from where 80-90% of former metalwork was stolen) is very difficult. Moreover, the crosses made from wrought iron rusted up and crumbled sooner then crosses made from cast iron.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7944
Updated:
2018-12-17 11:09:34
Metrics:
Views: 69    Downloads: 7
Export: