Šv. Antano Paduviečio ikonografija Lietuvos baroko dailėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Antano Paduviečio ikonografija Lietuvos baroko dailėje
Alternative Title:
Iconography of St. Anthony of Padua in the Lithuanian baroque art
In the Journal:
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Dailė / Art; Ikonografija / Iconography; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama šv. Antano Paduviečio ikonografijos raida nuo XIII a. ir jos pobūdis Lietuvos baroko dailėje. Šventojo vaizdavimo tradicijas Vakarų Europoje lėmė ne tik jo biografijos faktai, bet ypač legendų gausa bei gerai pažintas šio talentingo pamokslininko dvasingumas. Lietuvoje šv. Antano ikonografija įgavo savitų bruožų savo forma, tačiau turinio giliaprasmiškumu darniai jungiasi su Vakarų tendencijomis. Vyraujančio vieno ikonografinio tipo (Kūdikio Jėzaus regėjimas) populiarumą lėmė pamaldumo plitimo šalyje laikotarpis ir vieningai suvoktas šio šventojo pranciškono veiklos pobūdis – aktyvi veikla skelbiant Kristų ir artimas asmeninis ryšys su Juo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altorių tapyba; Barokas; Baroko tapyba; Ikonografija; Lietuvos baroko dailė; Lietuvos dailė; Šv. Antanas Paduvietis; Altar painting; Baroque; Baroque painting; Iconography; Lithuanian Baroque art; Lithuanian art; St. Anthony of Padua.

ENThe article traces the development of the iconography of St. Anthony of Padua from the thirteenth century and its characteristic features in the Lithuanian Baroque art. The traditions of the representation of the saint in the Western Europe were determined not only by his biographical facts but also by the abundance of the miraculous legends and the awareness of the spirituality of the talented preacher. In Lithuania, the iconography of St. Anthony acquires peculiar features in its form. Yet, the profound meaningful content of the Lithuanian representation of the saint is in broad agreement with Western traditions. The prevalence of one particular iconographic type (The Vision of Infant Jesus) was determined by the spread of the devotional practices related to the Franciscan friar in the country and to the unanimous awareness of his charisma, i.e. an active life of proclaiming Christ and a close personal relation with Him. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29228
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 62    Downloads: 24
Export: