Vilkaviškio vyskupijos eucharistinių indų ikonografija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilkaviškio vyskupijos eucharistinių indų ikonografija
Alternative Title:
  • Vilkaviškis Diocese Eucharistic Vessels’ Iconography
  • Iconography of the Eucharist vessels in Vilkaviškis diocese
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eucharistiniai indai; Liturginiai indai; Ikonografija; Vilkaviškio vyskupija; Lietuvos sakralinė dailė; Eucharist Vessels; Iconography; Vilkaviškis Diocese.
Keywords:
LT
Eucharistiniai indai; Ikonografija / Iconography; Liturginiai indai; Religinis menas. Bažnytinis menas. Sakralinis menas / Religious art. Sacral art; Vilkaviškio vyskupija.
EN
Eucharist Vessels; Vilkaviškis Diocese.
Summary / Abstract:

LTVilkaviškio vyskupijos eucharistinių indų puošyba XVI-XIX a. gana smarkiai kito. Straipsnyje aptariami Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose esantys XVI-XIX a. auksakalystės dirbiniai – liturginiai indai; jie nagrinėjami ikonografiniu požiūriu, aptariamos svarbiausios formos, dekoro kaitos tendencijos. Kadangi Vilkaviškio vyskupijoje išliko tik viena XVII a. monstrancija, apibendrinti šio laikotarpio dekorą ir simboliką gana keblu. Pakuonio monstrancijos kompozicija dar daug kuo panaši į ikibarokinius – gotikinius ir renesansinius – pavyzdžius. Galima teigti, kad XVIII a. iš esmės susiformavo ir paplito XIX a. nedaug pasikeitęs barokine tradicija paremtas spindulinių monstrancijų tipas. Apžvelgus kielikų dekoro tendencijas akivaizdu, kad labai skiriasi XVII ir XIX a. indų simboliai. Kadangi trūksta duomenų apie kielikų puošybos ikonografiją XVIII a., sunku pasakyti, kada tiksliai XVII a. II p. itin būdingas tradicines angelų galvutes pakeitė XIX a. plačiai paplitę eucharistinių augalų motyvai, Jėzaus kančios ir kiti įvaizdžiai. Vilkaviškio vyskupijoje esančios komuninės, palyginti su kitais indais, gana kukliai papuoštos. Be atskirų epochų stiliams būdingų ornamentų, Renesanso ir Baroko laikotarpiu jos buvo dekoruojamos angelų galvutėmis. Nuo XIX a. įsivyravo eucharistinių augalų – kviečių ir vynuogienojų – motyvai. Vilkaviškio vyskupijoje išlikę eucharistiniai indai sukurti ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos bei Vakarų Europos auksakalių dirbtuvėse, tad jų dekoro semantika iš dalies atspindi bendras katalikiškų liturginių indų ikonografijos raidos tendencijas.

ENEucharistic vessels’ decoration of the 16th-19th c. in Vilkviškis diocese varied a lot. The article discusses Vilkaviškis diocese churches’ goldsmithery articles – liturgical vessels; they are analysed from the iconographic aspect by exploring their main shapes and trends of variation of decorations. Since in Vilkaviškis diocese there is only one 17th c. monstrance left, it is difficult to summarise decoration and symbolism of this period. Pakuonis’ monstrance composition is in many ways similar to pre-Baroque – Gothic and Renaissance – examples. It may be stated that radial monstrance type based on Baroque traditions formed and spread in the 18th c. and has not changed significantly in the 19th c. Upon reviewing trends of goblet decoration it is obvious that symbols used for vessel decorations were very different in the 17th c. and in the 19th c. Since there is a lack of data on goblet decoration iconography of the 18th c., it is difficult to determine when in the second half of the 17th c. traditional angles’ heads were replaced by images of Eucharistic floral decorations, suffering of Christ and other images widely spread in the 19th c. Compared to other vessels eucharises in Vilkaviškis diocese is moderately decorated. Aside from ornament styles of different époques, eucharises were decorated with angels’ heads in periods of Renaissance and Baroque. Since the 19th c. prevailing motifs included Eucharistic floral decorations of wheat and grapevine. Eucharistic vessels preserved in Vilkaviškis diocese were created not only in goldsmithery workshops in Lithuania, but also in Poland and Western Europe, thus, their decoration semantics partly reflects common trends of Catholic liturgical vessels’ iconography development.

ISBN:
9986638623
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1725
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: