Alvito švč. Mergelės Marijos paveikslo ir jo kulto istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alvito švč. Mergelės Marijos paveikslo ir jo kulto istorija
Alternative Title:
Painting "The B. V. Mary" in Alvitas and the origin of its cult
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2001, t. 21, P. 63-85. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys
Keywords:
LT
Alvito Švč. Mergelės Marijos paveikslas; Kultas; Aptaisai.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama pristatyti Alvito Šv. Onos bažnyčios paveikslą "Loreto Švč. Mergelė Marija" su aptaisais kaip maloningą Dievo Gimdytojos atvaizdą, kurio garbinimo būdai bei istorija vaizdžiai iliustruoja laikmečio kultūrą ir papildo žinias apie tipiško baroko reiškinio - stebuklingų paveikslų kulto formas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Alvito Šv. Onos bažnyčios paveikslas su aptaisais yra kopija Loreto Marijos (dar vadinamos Juodąja Madona), stebuklingos XII a. statulos iš juodmedžio, esančios Italijos Loreto miesto Švč. Mergelės Bazilikoje, Marijos namelyje, kuris pasak "Aukso legendos" XIII a. pabaigoje buvęs angelų atneštas iš klaidatikių užkariauto Nazareto. Paveikslas "Loreto Švč. Mergelė Marija" mūsų dienas pasiekė labai nukentėjęs nuo laiko ir atmosferos poveikio bei mechaninių pažeidimų. Tačiau jo pirminę išraišką beveik tiksliai buvo galima atstatyti: liko įžvelgiama ne tik bendra kompozicija, bet ir dauguma svarbių detalių, nes labiausiai nukentėję buvo fono plotai. Alvito paveikslas pasižymi šio siužeto kūriniams tipiška (gal net oficialiai sankcionuota), statiška, racionalia kompozicija ir panašia ramia, sausoka atlikimo maniera. Visi fono elementai perteikti taisyklingo piešinio, linijinės perspektyvos, iš viršaus, kairės krintančios šviesos sąlygotos šviesokaitos pagalba. Tačiau žiūrovams jis jau daugiau kaip trys šimtmečiai nebeegzistuoja kaip tapybos kūrinys, kadangi XVII a. 9 dešimtmečio I pusėje buvo uždengtas sidabro paauksuotais aptaisais.

ENThe article presents the painting "The Blessed Virgin Mary of Loreto", found in the Church of Saint Anne of Alvitas as a graceful image of the Mother of God, the history and ways of worshipping of which vividly illustrate the culture of the period and supplement the knowledge of the forms of a typical Baroque phenomenon, i. e. the cult of miraculous paintings in the Grand Duchy of Lithuania. The painting, found in the Church of Saint Anne of Alvitas is a copy of the Blessed Virgin Mary of Loreto (also known as the Black Madonna), a miraculous statue of the 12th century, made of ebony, existing in the Basilica della Santa Casa (“The Shrine of the Holy House”) in Loreto, Italy, which, according to the “Golden Legend”, at the end of the 13th century, was brought by angels from the Nazareth, then conquered by infidels. The painting “The Blessed Virgin Mary of Loreto” survived till the present day however it greatly suffered from the effects of time and atmosphere, as well as from mechanical damages. However its initial expression was able to be restored almost perfectly: not only the overall composition, but also most important details remained visible, since the background areas were damaged the most. The painting of Alvitas characterizes with the static and rational composition, typical of the creations on the subject (maybe even officially sanctioned) and the similar quite and dryish manner of painting. All the background elements are conveyed by a by-the-rules drawing of the line perspective and with the help of the chiaroscuro, achieved by the light, falling from top left. However the painting, for the time period longer than three centuries, does not exist to the viewer as a creation of painting, since in the first half of the eighties of the 17th century it was covered by silver gold plated casing.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15158
Updated:
2021-03-05 10:16:12
Metrics:
Views: 53    Downloads: 9
Export: