Trakų Marijos paveikslo aptaisai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trakų Marijos paveikslo aptaisai
Alternative Title:
Settings of the painting "Blessed Virgin Mary" in Trakai
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV.]. 2001, t. 21. P. 153-166. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
LDK; Trakai; Dailė, sakralinė; Tapyba.; Paveikslai; Dail., taikomoji; Auksakalystė; Stiliai; Barokas; 17 a.; 18 a.; Rėmai
EN
Art; Painting; Baroque; Goldsmithes
Summary / Abstract:

LTTrakų parapinės bažnyčios sakralinių meno vertybių tyrinėjimai, atlikti 1995-1998 m., padėjo identifikuoti tris sidabrinius stebuklingojo Trakų Marijos paveikslo aptaisus. Visos trys dangos priklauso baroko epochai, paveikslą vainikuojanti karūna sukurta 1610-1620 m. Straipsnyje atskleidžiama visų trijų aptaisų sukūrimo istorija. Atspirties taškas - archyviniai tyrimai ir paveikslo restauravimo darbai, atlikti 1995 m. Seniausioji sidabro danga buvo sukurta Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco užsakymu 1677 m. Šis aukšto reljefo gėlėmis kalstytas aptaisas visas išvarpytas daugybe skylučių - aptaisas greičiausiai buvo naudojamas paveikslo vainikavimo popiežiškosiomis karūnomis ceremonijos metu (1718 m.), kai prie paveikslo tiesiai per aptaisą buvo tvirtinami Vitebsko kaštelionienės Teresės Oginskienės paaukoti papuošalai, kainavę 40 000 florinų. Taip aptaisas buvo visiškai suniokotas, jame padaryta apie 550 skylučių. Vėliau jis nebuvo naudojamas, laikomas bažnyčios zakristijoje. Antrasis sidabro aptaisas pagamintas apie 1700-1710 m., šiandien jis puošia Rožinio Marijos paveikslą, esantį šoniniame altoriuje. Ši danga išlikusi nepilnai, nėra jokių archyvinių šaltinių. Trečiąjį aptaisą pagamino garsus Vilniaus auksakalys Johanas Frydrichas Schemnickas (Szemnick) 1723 m. bažnyčios klebono M. Šaniausko užsakymu. Ši danga tebepuošia paveikslą iki šiol. Tai vienas vertingiausių Lietuvos vėlyvojo baroko auksakalystės kūrinių, demonstruojantis itin aukštą amato meistrystę. Visi trys aptaisai sukurti skirtingų autorių ir atspindi skirtingus baroko epochos ornamentikos etapus. [Iš leidinio]

ENThe studies of the values of sacral art, found in the parish church of Trakai, performed in 1995-1998, helped to identify the three silver casings of the miraculous painting of the Blessed Virgin Mary of Trakai. All the three casings belong to the Baroque era, the crown of the painting was created in 1610-1620. The article reveals the history of creation of all the three casings. The starting point is the archive studies and painting restoration works, performed in 1995. The oldest silver coating was commissioned by Vilnius bishop Mikalojus Steponas Pacas in 1677. The said casing, decorated by flowers of prominent relief is riddled with multiple holes – the casing was most likely used during the ceremony of the crowning of the painting by the Pope’s crown (in 1718), when the decorations, donated by Theresa Oginski, the wife of the castellan of Vitebsk, the price of which was 40 000 florins, were secured to the painting directly through the casing. Thus the casing was permanently damaged since approximately 550 holes were made in it. Later it was not used and stored in the sacristy of the church. The second silver casing was made approximately in 1700-1710, at present it decorates the painting of the Mary of the Rosary, located in the side altar. The coating has survived not fully, there are no archive sources. The third casing was made by the famous Vilnius goldbeater Johann Friedrich Szemnick in 1723 by the commission of the priest of the church M. Šaniauskas. The coating still decorates the painting. This is one of the most valuable creations of goldsmithery of the late Baroque of Lithuania, demonstrating an especially high mastership of the craft. All the three casings were created by different authors and reflect different phases of ornamentation of the Baroque period.

ISSN:
1392-0316
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15165
Updated:
2018-12-20 22:53:40
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: