Žemaičių formuliniai keiksmai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių formuliniai keiksmai
Alternative Title:
  • Žemaitiškų keiksmų tekstai
  • Samogitian swearing formulas
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 257-276
Keywords:
LT
keiksmai; formuliniai keiksmai; tautosaka; žemaičiai.
EN
abusive language; formulations of abusive language; Folklore; samogitians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama supažindinti skaitytoją su populiariausiais žemaičių formuliniais keiksmais. Į pateikiamą sąrašą įtraukta apie puspenkto šimto įvairaus pobūdžio keiksmų formulių, užrašytų įvairiais laikais visoje Žemaitijos teritorijoje. Apsiribota formuliniais sakinio pavidalo keiksmais, nes neigiamųjų žmogaus apibūdinimų yra didelė daugybė. Medžiaga rinkta daugiausia iš rašytinių šaltinių, pirmiausia "Lietuvių kalbos žodyno" I-XX t. bei "Tautosakos darbų" prieškarinių tomų. Židikų (Mažeikių r.) apylinkės formuliniai keiksmai paimti iš Janinos Sidabrienės straipsnio "Židikų apylinkės neigiami linkėjimai" (1983). Iš šnekamosios kalbos daugiausia pavyzdžių surinkta Endriejave (Klaipėdos r.), Sedoje (Mažeikių r.), Tirkšliuose (Mažeikių r.). Į šią publikaciją nemažai tradicinių keiksmų pakliuvo ir iš ankstesniųjų tautosakos rinkėjų darbų. Pirmiausia minėtini Vinco Krėvės-Mickevičiaus "Patarlės ir priežodžiai" bei Mikalojaus Davainio-Silvestraičio "Pasakos. Sakmės. Oracijos". Viena kita būdingesnė burtų formulė paimta iš Jono Balio rinkinio "Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai" - jas galima traktuoti kaip tam tikros apeigos žodinę (verbalinę) dalį. Turima medžiaga suskirstyta į keliolika mažesnių grupelių, kurių ribose tradicinių keiksmų formulės dedamos iš eilės abėcėlės tvarka. Į atitinkamas grupeles keiksmai pakliuvo pagal juose minimas tikrovės realijas: įvairių mitinių būtybių, laukinių ar naminių gyvūnų, augalų, negyvosios gamtos daiktų bei reiškinių, pavojingų ligų bei negalavimų, žmogaus kūno dalių, socialinės sferos daiktų, nelaimių, pražūtingų veiksmų pavadinimus.

ENThe article attempts to get the reader familiarized with the most popular formulaic Samogitian expletives. The presented list includes about four hundred and a half formulas of expletives of different character, recorded throughout the territory of Samogitia in different time periods. The article limits to formulaic expletives of the form of a sentence since there are way too many negative characterizations of a person. The material was mostly collected from written sources, first of all volumes I – XX of the “Lietuvių kalbos žodynas“ and the volumes of “Tautosakos Darbai", issued before the war. The formulaic expletives of the area of Židikai (Mažeikiai district) were taken from Janina Sidabrienė’s article "Židikų Apylinkės Neigiami Linkėjimai" (1983). Most examples from the spoken language were collected in Endriejavas (Klaipėda district), Seda (Mažeikiai district) and Tirkšliai (Mažeikiai district). A significant number of traditional expletives found their way into the publication from the previous studies by collectors of folklore. First of all Vincas Krėvė-Mickevičius’s "Patarlės ir Priežodžiai" and Mikalojus Davainis-Silvestraitis’s "Pasakos. Sakmės. Oracijos" are mentioned. Several more characteristic formulas were taken from Jonas Balys’s collection "Lietuvių Žemdirbystės Papročiai ir Tikėjimai" – they could be treated as the verbal part of a certain ritual. The available materials are divided into more than ten smaller groups, in which the formulas of traditional expletives are presented alphabetically. Expletives found their way into the corresponding groups according to the realities, mentioned by them, i. e. the names of different mythical creatures, animals, plants, objects and phenomena of inanimate nature, dangerous diseases and illnesses, parts of the human body, aspects of the social sphere and misfortunes.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13800
Updated:
2018-12-17 11:59:56
Metrics:
Views: 104    Downloads: 16
Export: