Lietuvių vietovardžiai - visuomenei ir mokslui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių vietovardžiai - visuomenei ir mokslui
Alternative Title:
Lithuanian toponyms - for the public and for science
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2002, 75, p. 56-65
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su rengiamu nauju lietuvių toponimikos darbu – Lietuvos vietovardžių žodynu. Žodyne bus pateikti visi iš gyvosios kalbos užrašyti lietuvių vietovardžiai – vandenvardžiai, gyvenamųjų vietų vardai ir įvairių kitokių žemės paviršiaus objektų (aukštumų, balų, ganyklų, griovių, kalnų, kelių, miškų, raistų, žemumų ir t. t.) vardai. Tai bus mokslinis darbas. Jame bus aiškinama visų pateikiamų vietovardžių kilmė. Taigi žodynas vadintinas etimologiniu. Tam tikru požiūriu tai bus ir norminamasis darbas, mat jame pateikiamos sunormintos vietovardžių lytys. Žodyno pagrindas – yra Lietuvių vietovardžių, užrašytų iš gyvosios kalbos kartoteka. Joje šiuo metu yra apie 600 tūkstančių lapelių. Kartotekos duomenys yra rinkti keletą praėjusio šimtmečio dešimtmečių. Sandaros požiūriu žodyną galima apibūdinti kaip lizdinį abėcėlinį. Vietovardžiai jame pateikiami lizdais, o pastarieji dėstomi pagal pirmojo lizdo vietovardžio abėcėlę. Lizdai sudaromi vietovardžių kilmės pagrindu. Vietovardžių vietą lizde lemia jų darybos tipas (būdas). Straipsnyje pateikta žodyno lizdų pavyzdžių. Žodynas bus daugiatomis (manoma, apie 10 tomų). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Toponimika; Onomastic; Toponymic; Place name.

ENThe article introduces readers to the magnum opus of Lithuanian toponymics, currently in preparation: Lietuvos vietovardžių žodynas (Dictionary of Lithuanian Place Names). The dictionary will contain all recorded place names from the living language: hydronyms, names of population centres and other topographical features (high points, ponds, meadows, ditches, hills, roads, forests, swamps, hollows, etc.). This will be a scientific work, which will explain the origin of all the place names on etymological principles. To a certain extent this will also be a normative work, as the place names will be given in standardised form. The basis for the dictionary is the Lietuvių vietovardžių, užrašytų iš gyvosios kalbos kartoteka (Catalogue of place names recorded from the living language). At the moment there are about 600,000 cards in the catalogue. The card-file data was collected over several decades of the last century. In terms of structure, the new dictionary could be described as cluster-alphabetical. Place names will be presented in clusters, and these will be ordered in alphabetical order according to the configuration of letters in the first place name in the cluster. The clusters are assembled on the basis of the origin of the place names. Within the cluster, the position of the place names is determined by their derivational type (manner). The article presents some examples of the dictionary’s name clusters. This will be a multi-volume dictionary (about 10 volumes, it is currently thought).

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11156
Updated:
2018-12-17 10:59:59
Metrics:
Views: 38    Downloads: 14
Export: