Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais : sąrašas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais: sąrašas
Alternative Title:
New citizens of Vilnius 1661-1795: the list
Publication Data:
Vilnius : LII leidykla, 2009.
Pages:
728 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilnius; Naujieji miestiečiai; Kilmės vieta; Luominė kilmė; Onomastika.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Vilnius; New city residents; Place of origin; Social origin; Onomastics.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateikiami archyviniai duomenys apie asmenis, 1661-1795 m. tapusius Vilniaus miestiečiais, taip pat apie už juos Vilniaus miesto tarybai laidavusius asmenis. J ą sudaro Vilniaus miesto tarybos knygų įrašai ir ištraukos iš jų. Knyga supažindina su Vilniaus naujųjų miestiečių vardais, jų kilmės vietomis, amatais ar kitokia veikla, taip pat su laiduotojų vardais ir veikla. Tai išsamus šaltinis tolesniems visos Europos (iš dalies ir Azijos) socialinės ekonominės istorijos, genealogijos, istorinės demografijos, istorinės geografijos, taip pat kalbų istorijos tyrimams. Knygą papildo išsamios asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. Skelbiamas šaltinis teikia naujos medžiagos tokioms mokslo šakoms kaip socialinė ir ekonominė istorija, vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija, genealogija ir heraldika, onomastika, lotynų, baltų ir slavų filologija. Šaltinį sudaro duomenys iš naujųjų miestiečių įrašų, esančių Vilniaus miesto tarybos knygose, saugomose Lietuvos valstybės istorijos archyve ir Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve.

ENThe issue provides archival data on persons, who became residents of Vilnius in 1661–1795 as well as on persons who guaranteed for them before the Vilnius City Council. It comprises entries and extracts from books of the Vilnius City Council. The book lists the names of the new residents of Vilnius, their places of origin, occupation or other activities, as well as the guarantors’ names and activities. It is a comprehensive source for further research into European (and partially Asian) social economy history, genealogy, historical demography, historical geography as well as language studies. The book is supplemented with indexes of personal names and names of places. The announced source provides new material for such sciences as social and economic history, history of places and regions, historical geography, genealogy, heraldry, onomastics, Latin, Baltic and Slavic philology. It contains data from the new city residents’ notes made in books of the Vilnius City Council, which are kept in the Lithuanian State Historical Archive and the Russian State Archive of Ancient Acts.

ISBN:
9789955847199
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24607
Updated:
2022-03-07 15:21:43
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: