Vienkamieniai asmenvardžiai su lie. darg-: jų pamatas ir ryšiai su dvikamieniais asmenvardžiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienkamieniai asmenvardžiai su lie. darg-: jų pamatas ir ryšiai su dvikamieniais asmenvardžiais
Alternative Title:
  • Single-stemmed Personal Names with Lithuanian darg-: their base and ties with double-stemmed personal names
  • Einstämmigen Namen mit Lit. darg-: ihrere Grundlage und Verbindungen mit den zusammengesetzten Namen
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 99-111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antroponimai; Kamienas; Trumpiniai.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Baltų kalbos / Baltic languages; Trumpiniai; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTDaugelį vienkamienių lietuvių asmenvardžių su darg- galima laikyti tokią pat kamieno dalį turinčių dvikamienių vardų trumpiniais. Dvikamienių vardų su darg- yra ir kitose baltų kalbose, todėl darg- turinčius vienkamienius vardus galima gretinti: 1. su pirmuoju dvikamienio vardo kamienu ir antrojo pradžia (lietuvių, (?) latvių ir prūsų); 2. su pirmuoju ar antruoju dvikamienio vardo kamienu (lietuvių ir prūsų). Vienkamienės lietuvių pavardės su darg- turi tikslius paplitimo arealus: pavardės, sietinos su pirmuoju ar antruoju dvikamienio vardo kamienu, yra paplitusios šiaurės ir pietų žemaičių arealuose, su pirmuoju dvikamienio kamienu ir antrojo pradžia – pietvakariniame Žemaitijos paribyje, o pavardės, kurioms būdingi abu pamatai, – taip pat šiaurės ir pietų žemaičių arealuose. Palyginus darg- turinčius vienkamienius lietuvių vardus su žemaičių asmenvardžiais, keliama nauja dvikamienio vardo kamieno darg- kilmės hipotezė: iš šiaurės ir pietų žemaičių arealų Dar-gVC-, Dar-gVCC- struktūros dvikamienių vardų atsiradę trumpiniai su darg- galėjo tapti pamatu šį pirmąjį ar antrąjį kamieną turintiems dvikamieniams vardams. Hipotezę remia ir faktas, kad dvikamieniai vardai su darg- yra paplitę tik ten, kur egzistuoja su Dar-gVC-, Dar-gVCC struktūros dvikamieniais vardais siejami vienkamieniai vardai. Kitų vienkamienių pavardžių su darg-, kurios nesietos su dvikamieniais vardais, kilmė yra skirtinga. Vienos jų gali būti susijusios su dvikamienių vardų trumpiniais, kitos – su apeliatyvu dargùs. [Iš leidinio]

ENMany single-stemmed Lithuanian personal names with darg- could be attributed to the abbreviations of double-stemmed names, which have the same part of a stem. There are double-stemmed names with darg- in other Baltic languages therefore single-stemmed names with darg- can be compared: 1. with the first stem of a double-stemmed name and the beginning of a second stem (Lithuanian, (?) Latvian and Prussian); 2. with the first or second stem of a double-stemmed name (Lithuanian and Prussian). Single-stemmed Lithuanian names with darg- have clear areas of spread: surnames linked to the first of the second stem of a double-stemmed name are wide-spread in the northern and southern area of Žemaitija; the names linked to the first stem of a double-stemmed name and the beginning of the second are common in south-west periphery of Žemaitija, and the names linked to both of these bases prevail in the northern and southern area of Žemaitija as well. Having compared single-stemmed Lithuanian names with darg- to personal names form Žemaitija a new hypothesis of double-stemmed name with darg- origin: the abbreviations with darg- which originated from double-stemmed names of Dar-gVC- and Dar-gVCC- structure from the northern and southern areas of Žemaitija could have become the basis for double-stemmed names with the first of the second stem. The fact that double-stemmed names with darg- are common only in places where single-stemmed names linked to double-stemmed names with Dar-gVC- and Dar-gVCC structure exist supports the hypothesis. The origin of other surnames with darg-, which have not been linked to double-stemmed names, is different. Some of them may be related to the abbreviations of double-stemmed names while others with appellative dargùs.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3329
Updated:
2018-12-20 23:06:01
Metrics:
Views: 16
Export: