Pastabos dėl žemaičių trumpinių kilmės pavardžių, kilusių iš avd. Gedrìmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pastabos dėl žemaičių trumpinių kilmės pavardžių, kilusių iš avd. Gedrìmas
Alternative Title:
Observations on Žemaitian shortened surnames derived from the proper name Gedrìmas
In the Journal:
Baltistica. 2009, t. 44, Nr. 2, p. 347-353
Keywords:
LT
asmenvardžiai; pastabos dėl žemaičių pavardžių; Žemaitijos kraštas; asmenvardis; pavardė; žemaičių tarmė; trumpinys; prieveiksmis.
EN
personal names; observations on Žemaitian shortened surnames; Žemaitian area; personal name; proper name; Žemaitian dialect; shortened derivative; adverb.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kaip iš to paties dvikamienio vardo Gedrimas atsirado vienkamienių asmenvardžių su skirtingais kamienais gedr- ir giedr-. Taip pat svarstoma ir šių vienkamienių asmenvardžių ryšiai su giedrumo semantikos apeliatyvais. Šioms asmenvardžių ir apeliatyvų sąsajoms aptarti buvo panaudotos lietuvių pavardės bei kita oniminė medžiaga iš onomastikos mokslo darbų, publikuotų istorijos šaltinių. Analizuoti buvo žemaičių arealo asmenvardžiai, nes čia yra gerai paliudyto vardo Gedrimas, iš kurio radosi trumpinių kilmės asmenvardžių, koncentracijos arealas. Dėl tos priežasties, kad dvikamienio vardo Gedrimas pirmasis kamienas dokumentuose veikiant lenkų rašybos tradicijai buvo perteikiamas ir gied-, straipsnio autorė iškelia mintį, kad ir iš šio dvikamienio vardo atsiradę žemaičių trumpiniai su keturnariu kamienu gedr- buvo užrašomi giedr-. Tokį faktą patvirtino dvikamienių vardų ir jų trumpinių paplitimas tose pačiose vietovėse. Vienkamienių asmenvardžių su galūne -a (plg. Giedrà) paplitimui žemaičiuose, kitaip nei aukštaičių arealuose, greičiausiai turėjo įtakos čia vartojamas dialektizmas gydrà "giedra": dėl skirtingo apeliatyvo gydrà "giedra" vokalizmo trumpinių kilmės asmenvardžiai nebuvo tapatinami su giedrumo semantikos apeliatyvais, o apeliatyvas buvo analoginis pavyzdys žemaičių trumpinių kilmės asmenvardžiams su galūne -a atsirasti.

ENBeside the Lithuanian proper name Gedrìmas and its shortened derivatives in Gedr- we also frequently find Giedrìmas, Giedr-. The variant Giedr- was probably due to the influence from documents written in Polish, where Gedr- was regularly written Giedr-. The variant Gedr- is particularly well attested in Žemaitian area (where Giedr- in any case also occurs) where it was not changed to Giedr- because there was no possible secondary association with the adjective gydras, the form used in most of Žemaitian area instead of (Aukštaitian) giẽdras. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22839
Updated:
2018-12-20 23:23:37
Metrics:
Views: 89    Downloads: 1
Export: