Turto ir verslo vertinimo sistema : formavimas ir plėtros koncepcija : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turto ir verslo vertinimo sistema : formavimas ir plėtros koncepcija: monografija
Alternative Title:
Property and business valuation system: its formation and the concept of its development
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004.
Pages:
307 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Turtas; Turto vertinimas; Verslo vertinimas; Vertinimo sistema.
Contents:
Įvadas — Turtas kaip ekonominė kategorija vertinimo kontekstu — Turto rinka — Turto ir verslo vertinimo sistema Lietuvoje — Turto ir verslo vertintojų profesija — Turto ir verslo vertinimo paslaugų kokybė — Turto ir verslo vertinimo sistemos teisinis reglamentavimas — Turto ir verslo vertinimo teorinis pagrindas — Turto ir verslo vertinimo metodologija — Verslo vertinimo sistemiškumas — Literatūra — Summary — Priedai.
Keywords:
LT
Turtas / Assets; Turto vertinimas; Verslas / Business; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis monografijos tikslas – nacionalinės turto ir verslo vertinimo sistemos būklė ir neatidėliotina jos pertvarkymo galimybių paieška. Monografijos idėja orientuota ne tiek į mokslinę turto ir verslo vertinimo analizę, kiek į triados "turtas - vertinimas - vertintojai" konceptualizavimą. Kartu, įvertinant pasirinktą mokslinių tyrimų aspektą (Lietuvos turto rinkos specifika), remiamasi tiek Vakarų šalių, tiek posovietinės erdvės mokslininkų darbais, ir suprantama, Lietuvos autorių darbais. Monografijoje daug dėmėsio skiriama turto, turto rinkos sąvokos ir struktūros, klasifikavimo problemoms, rinkos tyrimo metodologijai. [Iš leidinio]

ENThe main goal of the study is the state of national property and business valuation system and immediate search for restructuring possibilities. The idea of the study is geared towards not so much scientific analysis of property and business valuation system, but rather towards conceptualization of the triad "property - valuation – valuation agents". At the same time, taking into account the chosen dimension of the scientific research (specific features of the Lithuanian property market), the author relies on scientific works of both – Western and post-Soviet researchers and, of course, works of Lithuanian authors. The study devotes a lot of attention to the problems of property, property market definitions and structure, issues of classification, market research methodology.

ISBN:
9986196639
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47
Updated:
2020-09-17 18:37:37
Metrics:
Views: 154
Export: