Real estate funds : their place in the investment funds universe and development trends

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Real estate funds: their place in the investment funds universe and development trends
Alternative Title:
Nekilnojamo turto fondai: jų vieta investicinių fondų rinkoje ir vystymosi kryptys
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2011, vol. 10, no. 1 (22), p. 34-49
Keywords:
LT
Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje siekiame pristatyti nekilnojamo turto investicinio fondo instrumentą, pagrindines charakteristikas, nekilnojamo turto fondų vystymosi tendencijas Europoje ir pirmuosius žingsnius Lietuvos investicinių fondų rinkoje. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrai investicinių fondų klasifikacijai Europos Sąjungoje (toliau – ES), nekilnojamo turto fondų užimamai vietai. Straipsnyje taip pat apžvelgiamas teisinis reglamentavimas ir pastaruoju metu svarstomi pakeitimai ES lygmenyje. Galiausiai autoriai pateikia nekilnojamo turto fondų vystymosi apžvalgą Lietuvoje. Per pastarąjį dešimtmetį investicinių fondų sektorius užėmė svarbų vaidmenį Europos kapitalo rinkose. Investiciniai fondai pritraukia privačias santaupas ir jas produktyviai investuoja. Nors nekilnojamo turto fondai Europoje, palyginti su kitais fondų tipais, užima nedidelę investicinių fondų rinkos dalį, tačiau išlieka viena pirmaujančių nekilnojamo turto fondų rinkų pasaulyje. Pažymėtina, kad ES vieningos nekilnojamo turto fondų praktikos nėra, t. y. tokio tipo fondai reglamentuojami nacionaliniu kiekvienos šalies lygiu ir nėra susieti su Tarybos direktyva 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais. Straipsnyje yra akcentuojamas pastarųjų metų svarstymai kaip modernizuoti ES investicinių fondų sistemą stiprinant finansinį reguliavimą, siekiant sugrąžinti investuotojų pasitikėjimą po finansų krizės.Autoriai taip pat atkreipia dėmesį į ES egzistuojančias skirtingas investicinių fondų klasifikacijas bei alternatyvių investicinių fondų, įskaitant ir nekilnojamo turto fondų tipų, jose užimamą vietą. Lietuvoje nuo 2008 metų turi teisę veikti ne tik suderintieji investiciniai fondai ir, kurie veikia pagal ES teisės reikalavimus, bet ir specialieji investiciniai fondai, kurių grupei priklauso ir nekilnojamojo turto fondai (kurie nepatenka į Tarybos direktyva 85/611/EEB reguliavimą). Tų pačių metų vasarą buvo įsteigtas pirmasis uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondas Lietuvoje. Susidarius nepalankiai situacijai rinkoje 2008 m. pabaigoje, valdymo įmonei nepavyko pritraukti investuotojų ir į pirmojo nekilnojamo turo fondo sąskaitą buvo įmokėtas tik valdymo įmonės pradinis įnašas. 2010 m. pabaigoje Lietuvoje veikė vienas uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis, įsteigtas praėjus metams nuo pirmojo nekilnojamo turto fondo įsteigimo, t. y. 2010 m. rugpjūčio mėn. Fondo tikslas – uždirbti grąžą iš investicijų į nekilnojamąjį turtą išnaudojant palankią situaciją investicijoms rinkoje. Atsigavus situacijai rinkoje, minėto fondo valdymo įmonė išplatino šio fondo investicinių vienetų už 10 mln. litų ir, praėjus vos mėnesiui, pasiekė užsibrėžtą tikslą. Straipsnyje pateikiama išvada, kad, stabilizuojantis nekilnojamo turto rinkai, plečiantis finansų sistemai bei ieškant alternatyvių instrumentų artimiausioje perspektyvoje nekilnojamo turto fondai, tikėtina, taps patrauklia investicine priemone Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Investicijos į nekilnojamą turtą; Investicinis fondas; Nekilnojamo turto fondo instrumentas; Nekilnojamo turto rinka; EU; Investment fund; Investments in real estate; Lithuania; Real estate fund; Real estate fund instrument; Real estate market; The EU; Europos Sąjunga (European Union).

ENReal estate with its exceptional characteristics plays a very important role among other investment instruments. This is due to the fact that the allocation of real estate, as an alternative investment instrument, increases diversification possibilities of the investment portfolio. A wide range of different investment vehicles now exists to gather assets from investors, and investing those assets in a diversified portfolio of financial instruments. One of these investment vehicles, real estate fund, represents an important part of current European investment funds market. The main purpose of this article is to overview real estate investment funds, its main characteristics and instruments, and to evaluate the situation of European real estate funds market and the development of such investment products in Lithuania. The article analyses investment fund instrument paying special attention at the common categorization of the investment funds in the Europe Union (EU); presents an overview of the legislative basis and current developments in the EU investment fund market as well as classification and comparison of the main products. Finally, authors present their insights into the real estate fund developments in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32748
Updated:
2019-01-23 14:12:21
Metrics:
Views: 36    Downloads: 7
Export: