Changes in the real estate and labour markets during the process of Lithuania's integration into European Union

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in the real estate and labour markets during the process of Lithuania's integration into European Union
In the Journal:
Argumenta oeconomica. 2006, no. 1/2, p. 21-35
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Darbo rinka / Labour market; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTIntegruojantis į Europos Sąjungą (ES) Lietuvoje nebuvo atliktas kompleksinis naujų galimybių ir galimų apribojimų, susijusių su naryste ES, vertinimas. Šiandien, kai integracija jau vyksta, būtina pateikti subalansuotą situacijos vertinimą, t.y., pabrėžti mažos šalies tokios, kaip Lietuva, galimas strategines nuostatas integracijos į ES kontekste. Straipsnyje apžvelgiami vykstantys pokyčiai Lietuvos nekilnojamojo turto ir darbo rinkose, išvardinant jų svarbiausias plėtras ir išbandymus bei apibūdinant netolimą perspektyvą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nekilnojamojo turto rinka; Darbo rinkos lankstumas; Darbo jėgos migracija; Lietuvos integracija į ES; Real estate market; Labour market flexibility; Labour migration; Lithuania's integration into the EU.

ENDuring integration to the European Union (ES), in Lithuania, there was no complex evaluation of new opportunities and possible limitations, related to the membership in the EU. Today, when integration is already under way, it is necessary to provide a balanced evaluation of situation, that is, to emphasize possible strategic provisions of such small country as Lithuania, in the context of EU integration. The article presents an overview of ongoing changes taking place in Lithuanian real estate and labour markets, by listing the most important developments and challenges as well as by defining an outlook for near future.

ISSN:
1233-5835
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4837
Updated:
2019-03-24 11:57:40
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: