Resumptive evaluation of investment project efficiency

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėResumptive evaluation of investment project efficiency
Kita antraštėInvesticinių projektų efektyvumo apibendrinantis vertinimas
Autoriai
LeidinyjeEkonomika . 2006, t. 75, p. 91-104
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTInvesticiniai projektai; Efektyvumas; Vertinimas
ENInvestment project; Efficiency; Evaluation
Santrauka / Anotacija

LTObjektyvius atsakymus apie alternatyvių investicinių projektų efektyvumą galima gauti juos vertinant daugiakriteriniais būdais. Šie būdai leidžia išsamiai ir kompleksiškai įvertinti investicinius projektus, pateikiant vienа apibendrinamаjį rodiklį, kuris pakankamai objektyviai atspindi alternatyvaus projekto efektyvumą. Straipsnyje analizuojami investicinių projektų efektyvumo vertinimo aspektai, pateikiami investicinių projektų, kurie finansuojami iš ES struktūrinių fondų, efektyvumo vertinimo daugiakriteriniu metodu rezultatai, aptariamos šio metodo taikymo galimybės. Alternatyvių investicinių projektų efektyvumo vertinimo rezultatai parodė, kad daugiakriteriniai vertinimo būdai gali būti taikomi tokių projektų vertinimui, o kartu pritaikomi vertinant projektus, finansuojamus iš ES struktūrinių fondų. [Iš leidinio]

ENIt is possible to obtain objective answers about the efficiency of alternative investment projects by evaluating them according to multi-criteria methods. With the help of these methods it is possible to evaluate investment projects comprehensively by presenting one generalizing indicator. It shows the efficiency of an alternative project fairly objectively. The article analyses the aspects of investment project efficiency evaluation and presents the results of the multi-criteria evaluation method of evaluating investment projects financed by the EU structural funds together with further discussions of the possibilities of applying it. The evaluation results of the investment project show that the multi-criteria evaluation method is suitable for evaluating complex processes such as the efficiency of alternative investment projects. The proposed method of investment project evaluation can be adapted for various situations (e.g., for investment projects financed by EU funds).

ISSN1392-1258, 2424-6166
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6225
Atnaujinta2018-12-20 23:10:17
Metrika Peržiūros: 19    Atsisiuntimai: 3