Vertintojų veiklos efektyvumo prielaidų ir galimybių savianalizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertintojų veiklos efektyvumo prielaidų ir galimybių savianalizė
Keywords:
LT
Turto ir verslo vertinimas; turto vertintojai; veiklos kokybės vadyba.; turto ir verslo vertinimas; veiklos kokybės vadyba.
EN
Property and business evaluation; property evaluators; ethics; quality management; capital and business assessment; assessor; performance quality management.
Summary / Abstract:

LTTurto ir verslo vertintojo profesijai Lietuvoje - 15 metų. Tai puiki proga apmąstyti turto ir verslo vertintojų veiklą, nuveiktus darbus, pasiektą ir siekiamą profesijos kompetenciją, aptarti vertinimo paslaugų plėtotės klausimus. Šio straipsnio tikslas - išsiaiškinti ir apžvelgti Lietuvos turto vertintojų profesinės parengties ir brandos dalykus, etines ir metodologines nuostatas, lūkesčius. Siekiama pateikti įžvalgas ateičiai, analizuojant trinario anketavimo preliminarius duomenis. Finansų krizės ir ekonominio nuosmukio ženklai turi ir turės įtakos ir turto vertintojų veiklai, profesijos prestižui ir įvaizdžiui rinkos visuomenėje. [Iš leidinio]

ENThe profession of the property and business assessor counts 15 years in Lithuania. This is an excellent opportunity to reflect on the activities of the property and business assessors, accomplishments and professional competence achieved and sought, and to discuss the issues of the assessment services development. This article is aimed at identifying and reviewing the professional preparedness and maturity aspects of Lithuanian property assessors, ethical and methodological attitudes and expectations. It is also aimed at proposing insights for the future while analysing the preliminary data of trinomial survey. Indications of financial crisis and economic decline have and will continue having influence to the activity, prestige of the profession and image of the property assessors in the market society.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22337
Updated:
2020-09-17 20:45:48
Metrics:
Views: 71
Export: