State property : economic analysis and management

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
State property: economic analysis and management
In the Journal:
Ekonomika. 2012, t. 91 (2), p. 117-128
Keywords:
LT
Nuosavybės klasifikacija; Vadybos sistema; Valstybės nuosavybė; Vertinimas.
EN
Management system; Property classifications; State property; Valuation.
Summary / Abstract:

LTValstybinė nuosavybė yra laikoma svarbiu prioritetu vykdant valstybės ekonominę politiką. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti esamą nuosavybės klasifikacijos įvairovę, atlikti valstybės nuosavybės verčių ir jų valdymo sistemos analizę. Siekiant akademiškai pagrįstai įvertinti esamą valstybinės nuosavybės naudojimo, perleidimo ir valdymo potencialą, išanalizuota teisinė ir ekonominė nuosavybės prigimtis, išaiškinti nuosavybės koncepcijos panašumai ir skirtumai, būdingi skirtingoms akademinėms sritims. Analizė parodė, kad nėra universalaus nuosavybės apibrėžimo. Straipsnyje pateikiama valstybinės nuosavybės integruota klasifikavimo pagal reikšmingus požymius sistema, kuria remiantis buvo atlikta valstybinės nuosavybės esamos būklės analizė. Valstybinės nuosavybės vertės, struktūros ir pokyčių analizė parodė, kad netgi šiandien valstybinės nuosavybės vertė neparodo jos tikros rinkos vertės. Reikia pastebėti, kad dalis valstybinės nuosavybės vis dar yra neinventorizuota ar neįtraukta į valstybinius registrus ar apskaitą. Todėl ji neatsispindi valstybinių institucijų ar organizacijų finansinėse ataskaitose. Visai nuosavybei neskaičiuojamas nuvertėjimas, kai kuri finansinė nuosavybė, atspindima apskaitoje yra beviltiškos skolos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo formaliai sukurta visa valstybės ir jos nuosavybės valdymo sistema, ir per vėlesnės dvi dekadas nebuvo intensyviai ar produktyviai dirbama siekiant šią sistemą tobulinti.

ENState property serves as an essential provision for ensuring the improvement of society‘s quality of life, the growth of economic welfare, social security, political stability and cohesive development in all facets of life. The purpose of the article is to analyze the current variety of property classifications, to perform an analysis of state property values and their management system. When transforming the state property management system towards a higher level of effectiveness, it is necessary to perform a comprehensive state property valuation which would fully reflect the structure of state property in both a quantitative and a value sense. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42598
Updated:
2018-12-17 13:21:21
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: