Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai: disertacija
Alternative Title:
Theoretical and practical models of property and business valuation
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
155 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais priimti įstatymai, įteisinę privačios nuosavybės ir verslo plėtrą šalyje, sukūrė sąlygas turto ir verslo rinkai, efektyvesniam jų naudojimui. Priėmus atitinkamus normatyvinius dokumentus (nutarimus, įstatymą), susijusius su turto ir verslo vertinimu, vertinimo sistemos plėtojimasis įgavo naują pagreitį ir kokybinę orientaciją. Turto ir verslo vertinimo teoriniams tyrimams, o ypač praktikos plėtotei keliama unifikuotumo sąlyga. Vertinimo praktikos ir tarptautinių bei Europos standartų atitikimas yra neišvengiama būtinybė Lietuvoje, siekiant pritraukti užsienio investicijas ir integruotis į Europos Sąjungos rinką. Apibendrinant išsakytas aplinkybes, reikia sutikti, kad turto ir verslo vertės nustatymo ir jos valdymo problemą būtina kokybiškai naujai ir teoriškai, ir praktiškai ištirti. Mokslinių tyrimų turto ir verslo vertinimo srityje aktualumą ir svarbą parodo didėjantis įmonių įsigijimo, pardavimo, susijungimo poreikis. Šios disertacijos mokslinio tyrimo objektas - pelną duodančio turto ir verslo vertinimo bei įmonės vertės valdymo teorinių žinių ir praktinių priemonių sistemos plėtotė. Pagrindinis darbo tikslas - patobulinti turto ir verslo vertinimo ir vertės valdymo sistemą, sukuriant ir praktiškai įgyvendinant pelną duodančio turto ir verslo vertinimo modelius, pritaikant parengtą sisteminio prognozavimo principą.

ENPassed in the recent years, laws legalizing the development of private property and business in the country have created conditions for property and business markets, enabled more effective use of these resources. Once individual legal documents (decisions, a law) related to valuation of property and business were passed, the development of valuation system acquired new speed and qualitative orientation. The condition posed to theoretical research on property and business valuation, and especially to the development of practice, is unification. Conformance of valuation practices and correspondence to international and European standards is inevitable reality for Lithuania in order to attract foreign investment and integrate into European Union market. To summarize these conditions, one must agree that the problem of establishing the value of property and business and its management has to be researched from brand new theoretical and practical perspectives. The relevance and importance of scientific research in the area of property and business valuation is demonstrated by increasing need for acquisitions, sales, and mergers of companies. The subject of scientific inquiry of this dissertation is advancement of theoretical knowledge and practical instruments for valuating profit-yielding property and businesses and management of a company value. The main goal of the work is to improve the system of valuating property and business and managing value by creating and practically implementing the models of valuating profit-yielding property and businesses.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10741
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 21
Export: