Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos raida : teisinis, metodologinis ir organizacinis aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos raida: teisinis, metodologinis ir organizacinis aspektai
Alternative Title:
Development of Lithuania’s property and business valuation system: legal, methodological and organizational aspects
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2012, t. 7(1), p. 67-84
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Turtas / Assets; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išanalizuoti Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos raidą charakterizuojantys teisiniai, metodologiniai ir organizaciniai aspektai. Besikeičianti turto ir verslo vertinimo rinka, aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas, Europos bei tarptautiniai vertinimo standartai lemia Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos pokyčius. Straipsnyje apžvelgti Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos formavimosi ir plėtros etapai, išnagrinėtos iškilusios problemos ir jų sprendimo būdai, išryškinti užsienio valstybių ir šalies atitinkamų sistemų skirtumai. Išanalizuota vertintojų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų raida, įvertintas naujas vertintojų veiklą reglamentuojančių teisės aktų paketas, apibrėžti esminiai skirtumai, galimos teisinės kolizijos ir problemos, kurios gali šalyje atsiskleisti artimiausioje ateityje ar vidutiniu laikotarpiu. Atitinkamas dėmesys skirtas analizuoti vertintojų bendruomenę jungiančių organizacijų vaidmeniui, jų indėliui į turto ir verslo vertinimo sistemos formavimą bei tobulinimą ir jų tarptautiniam bendradarbiavimui. Išskirtos turto ir verslo vertinimo sistemos sudedamosios dalys bei analizuojami turto ir verslo vertinimo sistemos metodologiniai aspektai. Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistema yra įvairialypė ir skiriasi nuo užsienio šalių analogiškų sistemų turint omenyje vertintojų savivaldą. Šioje srityje pasigendama mokslinės analizės. Išnagrinėjus užsienio šalių turto ir verslo vertinimo sistemas, straipsnyje išryškinti jų panašumai ir skirtumai, Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos plėtros ir kokybės gerinimo gairės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Organizacijos; Sistema; Sistemos komponentai; Turtas; Verslas; Business; Organizations; Property; System; System components; System.

ENArticle analyzes the legal, methodological and organizational aspects characterizing the development of Lithuania’s property and business valuation system. A constantly changing global environment and active international cooperation in the property and business valuation market, European and international valuation standards determine changes in Lithuania’s property and business valuation system. The article intends to review the formation and development stages of the Lithuanian property and business valuation system, its problems and solutions offered to these problems, to highlight differences between the country’s system and the corresponding foreign systems. The authors of the article present a chronological development of laws and other legal acts regulating valuers’ practice, analyze the new legislation package regulating valuers’ practice, distinguish the essential differences, likely legal collisions and problems which may emerge in the short or medium term. A particular attention is given to an analysis of the role and input of the organizations uniting the valuers’ community into the formation and improvement of the property and business valuation system and their international cooperation. The components of the property and business valuation system are distinguished, and methodological aspects of the property and business valuation system are analyzed. The results of the present research reveal that Lithuania’s property and business valuation system is relatively diverse and is different from analogous systems in other countries in respect of the autonomy of valuers. This topic has not been thoroughly analyzed in scientific literature. After analyzing the experiences of foreign property and business valuation systems, the authors of the article highlight their similarities and differences, propose guidelines for property and business valuation system development and quality improvement. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42063
Updated:
2016-06-29 15:50:05
Metrics:
Views: 25
Export: