Įmonės turto vertės kitimo ir tyčinio keitimo būdų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės turto vertės kitimo ir tyčinio keitimo būdų analizė
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama infliacijos įtaka ūkio subjekto turto vertei, jos poveikio sumažinimo būdai, taip pat veiksniai, dėl kurių gali būti iškraipyta informacija apie įmonės turtą. Infliacijos poveikis įmonės turtui yra dvejopas. Ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų nominali vertė didėja, o pinigų, vertybinių popierių gautinų ir mokėtinų sumų ši vertė nesikeičia, bet reali vertė sumažėja. Nesiimant jokių priemonių, po kiek laiko ūkio subjektas gali neturėti lėšų atnaujinti susidėvėjusių mašinų ir įrengimų ar įsigyti atsargų. Todėl įmonė iš dalies uždirbto pelno turi sudaryti rezervą infliacijos padariniams likviduoti. Rezervas turi būti tokio dydžio, kad leistų išsaugoti realią investuoto kapitalo arba naudojamo materialiojo turto vertę. Ūkio subjekto turto vertė gali pasikeisti ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, dėl rinkos konjunktūros arba vartotojų preferencijų pasikeitimo, techninės ir technologinės pažangos ir pan. Šių veiksnių įtaką galima numatyti ir įvertinti. Kur kas didesnę grėsmę kelia sąmoningas manipuliavimas duomenimis, siekiant turto vertę parodyti tokią, kokią nori matyti informacijos vartotojai. Manipuliuojama gali būti dvejopai. Labiausiai paplitęs būdas - kai pasirenkama neuždraustų, bet konkrečiai įmonei netinkamų priemonių derinys. Kai kuriais atvejais turto vertė gali būti iškraipoma pažeidžiant įstatymų ir standartų reikalavimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atsargos; Ilgalaikis turtas; Infliacija; Iškraipymai; Distortion; Fixed assets; Inflation; Inventory.

ENThe article investigates the impact of inflation on the value of assets of a legal entity, the ways of diminishing it, the factors that may distort information about company's assets. The impact of inflation on company's assets can be double-sided. On the one hand, the nominal value of fixed assets and inventory increases; on the other hand, the nominal value of money, securities, accounts receivable and accounts payable remain at the same level, but their real value goes down. After a certain period of time, if no actions are taken, a legal entity may fail to have funds enough to renew worn-out equipment and machinery, or to buy inventory. As a result, the enterprise must set aside part of earned profit - a reserve - to eliminate the consequences of inflation. The amount of reserve must be equal to the level of depreciation of the invested capital and to the value of tangible assets. The company's asset value can undergo changes for different reasons such as market juncture in consumer preferences, technical or technological development, etc. The influence of such factors can be foreseen and evaluated. More threat is produced by deliberately manipulated data in an attempt to show the value of an asset that might be favoured by the information users. Manipulation can also be double-sided. The most popular way of presenting distorted information is when a combination of not prohibited but not useful means is used. In some cases, the asset value can be distorted violating the state laws and standards. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32584
Updated:
2017-03-09 14:02:36
Metrics:
Views: 29
Export: