Nacionalinio turto vertinimo ir naudojimo problemos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinio turto vertinimo ir naudojimo problemos Lietuvoje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Disponavimas; Nacionalinis turtas; Turtas; Turto naudojimo gerinimas; Turto vertinimas; Valdymas; Valstybės turtas; Development; Disposal; Management; National wealth; Property assessment; State property; Wealth; Wealth usage; Wealth usage development.
Keywords:
LT
Disponavimas; Nacionalinis turtas; Turtas / Assets; Turto naudojimo gerinimas; Turto vertinimas; Valdymas; Valstybės turtas.
EN
Development; Disposal; Management; National wealth; Property assessment; State property; Wealth usage development; Wealth usage; Wealth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama turto samprata, atskleidžiama, kad, be ekonominio, taikytini ir sociologinis, ekologinis bei kiti aspektai. Apibūdinama nacionalinio, valstybės turto vertinimo ir naudojimo Lietuvoje padėtis, pateikiama kritinė analizė, atskleidžiant valstybės turto valdymo ir disponavimo juo trūkumus. Pateikiami siūlymai, kaip gerinti šalies turto vertinimą ir naudojimą. [Iš leidinio]

ENThe concept of wealth is investigaed in the paper. It is stated that a few other dimensions besides the economic value of the wealth, such as sociological, ecological and other dimensions, should be used. A critical analysis of the attempts to assess and use the Lithuanian national wealth as well as the state property is carried out, and some failings of the state property management and disposal are revealed. Suggestions concerned the development of the national wealth and state property assessment and usage are proposed. [From the publication]

Related Publications:
  • Mineralinių išteklių apskaitos pokyčiai : teoriniai ir praktiniai aspektai / Irma Kamarauskienė. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2013 m. kovo 20 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2013. P. 83-107.
  • Nacionalinio turto efektyvaus naudojimo problemos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje / Jonas Martinavičius. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 111-121.
  • Namų ūkių turtas ir jo vertinimo problemos / Jonas Martinavičius, Linas Čekanavičius. Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 168-178.
  • Skirtingų metodologijų taikymas vertinant Lietuvos turtą / Jonas Martinavičius. Apskaita, auditas, analizė : mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. P. 460-467.
  • State property : economic analysis and management / Jonas Mackevičius, Erika Ragauskienė. Ekonomika. 2012, t. 91 (2), p. 117-128.
  • Šalies turto vertinimo patirtis ir problemos / Jonas Martinavičius. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2013 m. kovo 20 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2013. P. 212-232.
  • Turto ir verslo vertinimo sistema : formavimas ir plėtros koncepcija : monografija / Birutė Galinienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 307 p.
  • Valstybės turtas : jo apskaita ir būklės analizė / Erika Ragauskienė. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2011, t. 10, p. 53-65.
  • Viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo problemos ir perspektyviniai sprendimai / Irma Kamarauskienė. Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 120-131.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32589
Updated:
2017-03-09 14:41:26
Metrics:
Views: 10
Export: