Lietuvos turto vertintojų ugdymas europinės erdvės kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos turto vertintojų ugdymas europinės erdvės kontekste
Alternative Title:
Development of Lithuanian property valuers in the scope of European space
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 60, p. 17-28
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akreditavimo procedūros; Europos standartai; Kompetencija; Turto ir verslo vertintojų atestavimas; Turto vertintojai; Turto vertintojų kvalifikacija; Turto vertintojų ugdymas; Ugdymas; Verslo vertinimo rinka; Verslo vertintojai; Accreditation procedures; Acreditation procedures; Business evaluation market; Business valuers; Competence; Development; European standards; Lithuania; Propert valuers; Property and business valuers certification; Property valuers education; Qualification of the property valuers.
Keywords:
LT
Akreditavimo procedūros; Europos standartai; Kompetencijos / Competencies; Turto ir verslo vertintojų atestavimas; Turto vertintojai; Turto vertintojų kvalifikacija; Turto vertintojų ugdymas; Ugdymas / Education; Verslo vertinimo rinka; Verslo vertintojai.
EN
Accreditation procedures; Acreditation procedures; Business evaluation market; Business valuers; Competence; Development; European standards; Propert valuers; Property and business valuers certification; Property valuers education; Qualification of the property valuers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos turto vertintojų kvalifikacijos lygis, jo atitiktis Europos šalių turto vertintojų kvalifikacijai taikomiems principams bei tarptautiniams ir europiniams standartams. Pateikiama užsienio šalių ir Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemų lyginamoji analizė. Nagrinėjamos Lietuvos turto ir verslo vertintojų atestavimo problemos ir su tuo susijusios sertifikuojančios institucijos akreditavimo procedūros. [Iš leidinio]

ENIn order to achieve long term success in the asset and business evaluation market it is important to have qualified property valuers. In the article, the level of qualification of the property valuers of Lithuania, it's correspondence with the principles applied for the qualification of property valuers of the European countries and international and European standards are described. The comparative analysis of foreign countries and Lithuanian property and business valuation systems is presented. Problems of attestation of Lithuanian property and business valuers and related accreditation procedures of institution providing certification are analysed. Requirements prepared by the group of European valuations associations (TEGOVA) for the competence of the appraisers of Lithuania (requirements for claimants; for examinations of certification; for the program of examinations; for the continuous professional training; for the professional ethics) -is the guide for the further reformation of the system of professional training of the property valuations and for the bringing of the qualification requirements closer to the international and European standards. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
  • Transition economy : urbanization, the processes of creation and accumulation of property / Borisas Melnikas. Ekonomika. 2005, t. 72, p. 54-76.
  • Turto ir verslo vertinimo sistema : formavimas ir plėtros koncepcija : monografija / Birutė Galinienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 307 p.
  • Turto vertintojo profesijos branda : proceso valdymas / Albinas Marčinskas, Birutė Galinienė. Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 157-167.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34941
Updated:
2020-04-11 16:04:54
Metrics:
Views: 13
Export: