Lietuvos nekilnojamojo turto rinka : nekilnojamojo turto ir statybos sąnaudų kainų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nekilnojamojo turto rinka: nekilnojamojo turto ir statybos sąnaudų kainų analizė
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 3, p. 1034-1041
Keywords:
LT
Nekilnojamojo turto kaina; Nekilnojamojo turto rinka; Statybos.
EN
Construction input; Real estate market; Real estate price in Lithuania.
Summary / Abstract:

LTNekilnojamojo turto rinka vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Straipsnio tikslas – įvertinti santykį tarp nekilnojamojo turto ir statybos sąnaudų kainų. Per vienuolika metų nuo 2000 m. Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) rinka perėjo penkias pagrindines pakopas, turėjusias daugiausiai įtakos visai šalies ekonomikai. Straipsnyje Lietuvos būsto kainų kitimui įvertinti apskaičiuoti Spirmeno ranginės koreliacijos koeficientai, sudaryti tiesinės regresijos modeliai, kurie įvertinta būstų kainų kitimo priklausomybę nuo prieš tai buvusių arba esamų statybos sąnaudų kainų indekso (SSKI) pokyčių. Tarp einamojo ketvirčio NT kainos (išskyrus senos statybos namų) ir praėjusio ketvirčio SSKI pokyčių yra vidutinio stiprumo statistiškai reikšmingas ryšys. Tarp einamojo ketvirčio NT kainos ir einamojo ketvirčio SSKI pokyčių vidutinio stiprumo statistiškai reikšmingas ryšys fiksuotas tik butams. Gauta, kad 1 proc. padidėjęs einamojo ketvirčio SSKI senos statybos butų ir visų butų kainas vidutiniškai padidina atitinkamai 1,44 ir 1,23 proc. punkto. Praėjusio ketvirčio SSKI 1 procento padidėjimo įtaka siekia nuo 1,46 proc. punkto senos statybos butams iki 2,73 proc. punkto naujos statybos būstams. Gautais regresijos modeliais galima paaiškinti tik nedidelę dalį NT kainos pokyčių sklaidos: nuo 10 proc. naujos statybos namams iki 28 proc. visiems butams. Remiantis regresinės analizės rezultatais, galime teigti, jog SSKI pokyčiai iš esmės neveikia būsto kainų. SSKI didėjimas sąlygoja tik nežymų būstų kainų pakilimą. NT kainas labiau veikia kiti veiksniai.Reikšminiai žodžiai: Nekilnojamojo turto rinka; Nekilnojamojo turto kaina; Statybos; Real estate market; Real estate price in Lithuania; Construction input.

ENReal estate is a good way of investment, property, commodity, a place for work and rest, a mean of business, a source for living. Real estate market has an important influence for country’s economy: growth of the real estate and building segments plays an important role in promoting the economy. The objective of the paper - to evaluate the relation between real estate and construction input prices. The paper consists of three parts. In the first part of the paper the comparative theory analysis is made: the theories of different scientists are compared. The paper analyses the theoretical background of real estate market: the understanding, characteristics and the main factors influencing real estate market. The second part of the paper analyses residential real estate market tendencies in Lithuania during the years of 2000-2011. The analysis made in this article let to identify stages of residential real estate market in Lithuania. In the third part of the paper two researches are made. The correlation coefficient gives a measure of association between real estate and construction input prices. Regression analysis involves identification of relationship between a dependent variable – real estate price – and independent variable – construction input price. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41937
Updated:
2018-12-17 13:19:44
Metrics:
Views: 37    Downloads: 13
Export: