Žinių ekonomikos plėtros tendencijų Lietuvoje vertinimas ES šalių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių ekonomikos plėtros tendencijų Lietuvoje vertinimas ES šalių kontekste
Alternative Title:
Assessment of developmental tendencies in Lithuania's knowledge economy in the context of European union
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 466-474
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTAmžių sandūroje išryškėjo naujų žinių svarba, užtikrinanti ekonominį saugumą ir stabilumą. Todėl žinių visuomenė privalo siekti ekosocialinių, ekologinių, technologinių, informacinių bei kitokio pobūdžio tikslų tam, kad keltų savo ekonominę gerovę ir didintų ekonominės raidos konkurencingumą. Straipsnio tyrimo tikslas - apibūdinti žinių ekonomikos matavimo instrumentus bei įvertinti Lietuvos žinių ekonomikos plėtros tendencijas ES šalių kontekste. Autorė daro išvadą, kad Lietuva turėtų analizuoti visuomenės politikos, socialinės srities, ekonomikos, technologijos, informacijos, ekologijos raidą, įvertinti inovacijų kryptingumą, turinį, pobūdį, mastą, ir vykdyti aktyvią inovacijų politiką. Svarstytini ir kiti siūlymai, tokie kaip: žiniomis grįstų darbo vietų kūrimas, inicijavimo ugdymas, bendros veiklos plėtimas tarp universitetų ir bendrovių, jaunimo įtraukimas į inovacinę veiklą, jos mokesčių sistemos analizė, subsidijų teikimas diegiant naujas technologijas, ekosistemos tobulinimui. Sprendimus turėtų priimti ir vyriausybė, ir gyventojai. Žinios skatina inovacijas ir informacijos raišką bei sklaidą. Inovacijos savo ruožtu savaime kuria naujas žinias ir jas skleidžia informacinių komunikacinių technologijų pagalba. Tarpinė grandis tarp visų analizuojamų žinių bei žinių ekonomikos indeksų elementų yra žmogus. Naujųjų ES narių žinių ekonomikos vystymasis lėtesnis. Lietuva dar atsilieka inovacijų kūrimo ir taikymo srityje. Esama daug biurokratinių bei kitų spragų siekiant įsteigti ir plėtoti novatorišką verslą.Reikšminiai žodžiai: Inovacijų sistema; Švietimas; Žiniomis grįsta ekonomika; Žinių ekonomika; Žmogiškieji ištekliai; Žmonių ištekliai; Education; Human Resources; Innovation System; Knowledge Economy; Knowledge-based Economy.

ENIn the first part of this study were analysed the conception and meaning of knowledge economy, the aspects of knowledge expression and penetrating evaluation in economic. In the second part of this paper was made assessment of developmental tendencies in the Lithuania by analysing The Economic Incentive and Institutional Regime, Education and Human Resources, The Innovation System, Information and Communication Technology (ICT) indicators (calculated by The World Bank) in the context of EU. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27785
Updated:
2018-12-17 12:46:51
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: