Individualių įmonių pokyčiai Klaipėdos apskrityje po 2004 m. sausio mėn. 1 d. LR Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individualių įmonių pokyčiai Klaipėdos apskrityje po 2004 m. sausio mėn. 1 d. LR Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo
Alternative Title:
Changes of individual enterprise activity in Klaipeda region after LR Law of Individual Enterprise from the 1st of January in 2004
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2005, Nr. 1 (6), p. 171-177
Keywords:
LT
2004; IDV; IDV įstatymas; Individuali įmonė; Individualios įmonės; Individualios įmonės savininkas; Individualios įmonės steigimas; Individualios įmonės valdymas; Juridinis asmuo; Klaipėda; Mokesčiai; Nuostatai.
EN
2004; Establishment of individual enterprise; Individual enterprise; Individual enterpsises; Klaipeda; LR Law of Individual Enterprises; Legal person; Management of individual enterprise; Ownership of individual enterprise; Regulation; Taxes.
Summary / Abstract:

LTĮmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, užsiimantis tam tikra gamybine, komercine ir ūkine veikla. Įmonės tipo pasirinkimą lemia verslo rūšis, gamybos apimtys, rinka, investicijų poreikis ir galimybės. Norint įvertinti verslo įmonių tipų juridinius aspektus, reikia susipažinti su įstatymais, reglamentuojančiais įmonių veiklą. Pagal galiojančius LR įstatymus veiklai organizuoti gali būti perkamas verslo liudijimas, įregistruojama individuali veikla arba steigiamos kitos rūšies įmonės [1.75-76]. Iki šiol viena iš populiariausių ūkinės veiklos organizavimo formų Lietuvoje buvo individuali įmonė. Pastaraisiais metais šių įmonių veikloje įvyko kai kurie esminiai pokyčiai, kuriuos sukėlė LR Civilinio kodekso pakeitimai ir 2004 m. LR Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimas. Šiame straipsnyje pateikiami įsigaliojusių įstatymų komentarai bei pastebimi pokyčiai individualių įmonių veikloje, kurie pagrindžiami atliktu tyrimu. Tyrimo objektas - individuali įmonė kaip ūkinės veiklos organizavimo forma. Tikslas - išanalizuoti šią ūkinę veiklos organizavimo formą ir jos pokyčius. Uždaviniai: 1) išnagrinėti individualių įmonių sampratą, jų steigimo, veiklos, pertvarkymo pokyčius bei esamus privalumus ir trūkumus, 2) atlikti tyrimą, kuris nustatytų individualių įmonių pokyčius Klaipėdos apskrityje po 2004 m. LR Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo, 3) pateikti atlikto tyrimo išvadas. Tyrimo metodai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė, lyginamosios analizės metodas, anketinė apklausa, procentinė - grafinė gautų rezultatų analizė, ryšių nustatymas, naudojantis programa SPSS (statistinis paketas skirtas socialiniams mokslams), loginės išvados. [Iš Įvado]

ENTill now the individual enterprise was one of the most popular forms of economic activity organization in Lithuania. In recent years some major changes occurred in the management of these companies, they were caused by changes of LR Civil Code and LR Law of Individual Enterprises of 2004. Individual enterprise is an unlimited liability private legal person. Inured law made the establishment procedure of individual enterprise more difficult. The incorporator of the individual enterprise may be sole legally capable natural person. The personal company regulation is one of the establishment documents and it is one of the main changes. There is only one owner in the individual enterprise and he cannot be the owner of other individual enterprise. During years 2003-2005 quantity of registered and acting individual enterprises decreased in Republic of Lithuania. The tendency of decline was observed during years 2002-2005 in Klaipėda region too. 107 individual enterprises of Klaipėda region participated in the research. The research shows, that even 80.2 percent of individual enterprise do not get support from the government. The received profit gives opportunity to develop business and to move forward for 27.4 percent of companies, partly - for 37.7 percent companies. 72.1 percent of companies have no opportunity to use the support from EU. More than half individual enterprise are conducting simplified accounting that means filling only tax return declaration. Financial accountability is filled in other surveyed companies. The owners of individual enterprises are complaining of heavy taxation pressure. They are discharged of practically all taxes as in other business organization forms. Less than half surveyed companies have formulated their regulation – 43.3 percent. [Text from author]Till the 1st of January of 2004 8.8 percent of respondents had several individual enterprises. 44.4 percent of respondents restructured them into close joint-stock companies or transferred the ownership of others, 11.1 percent of respondents restructured them into joint-stock companies. The major advantage of individual enterprise is that there is no minimal value of capital estimated. That is the opinion of 97.2 percent of respondents. But the research shows, that some advantages of individual enterprise, that were assumed to be for a lot of years comparing to other forms of business organization, have receded. The respondents think that the establishment procedure of individual enterprise is not easy, they disagree, that number of laws regulating the activity of individual enterprise owner is minimal. The respondents disagree with proposition that the owner of individual enterprise can easy cancel the activity. Completed research shows, that the major disadvantage of individual enterprise is unlimited liability: the owner is responsible with owned property totally. 92.5 percent of respondents recognize that. However biggest part of respondent predicate, that the form of economic activity organization does not influence the credit granting or relations with suppliers. Concluding must be said that decision to establish individual enterprise should be regarded to the discussed aspects and advantages and disadvantages of individual enterprise. [Text from author]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Verslo ir vadybos įvadas : mokomoji knyga / Liongina Juozaitienė, Jurga Staponkienė. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006. 142 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46714
Updated:
2018-12-17 11:43:40
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: