Lietuvos kaimo gyventojų verslumo potencialas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimo gyventojų verslumo potencialas
Alternative Title:
Potential of entrepreneurship amongst Lithuanian countryside population
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 2, p. 394-406
Keywords:
LT
Kaimo gyventojai; Ugdymas; Verslumas; Verslumo potencialas; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; Countryside population; Education; Entrepreneurship; Entrepreneurship potential; Potential of entrepreneurialship.
Summary / Abstract:

LTVerslumas mokslinėje literatūroje nagrinėjamas kaip tiesioginis verslinės veiklos rezultatyvumo veiksnys, kuris padeda siekti ekonominių, komercinių reaultatų.Verslumo ugdymo teorinių modelių gausa atskleidžia verslumo raiškos daugialypiškumą ir daugiapakopiškumą. Straipsnio tikslas – išanalizavus teorinį ir metodologinį požiūrį į perspektyvias verslumo ugdymo kryptis, pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti gyventojų verslumą ir užimtumą kaimo vietovėse. Tyrimo duomenims apdoroti taikyti analizės, sintezės ir palyginimo tyrimo metodai. Straipsnyje yra apibrėžti verslumo kriterijai, reikšmingi verslo kaimo vietovėse kūrimui, įvardinti veiksniai ir priemonės, aktualūs kaimo gyventojų verslumui ir jo realizavimui; atlikta verslumo lygio didinimo, taip pat verslo kūrimo ir vystymo kaimo vietovėse skatinimo, priemonių įgyvendinimo analizė; įvardintos perspektyvios verslumo ugdymo ir jo realizavimo kryptys, pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti kaimo gyventojų verslumą ir paskatinti jų ketinimus kurti nuosavą verslą. [Iš leidinio]

ENIn scientific literature entrepreneurship is defined as a direct factor of effectives of business activities which aids in achieving economic and commercial results. The abundance of theoretical models of entrepreneurship education reveals the multi-level and multi-stage nature of entrepreneurship expression. Aim of the study is to analyze theoretical and methodical attitude towards tendencies of entrepreneurship education and provide recommendations of improving the entrepreneurship and employment of countryside population. This study contains criteria of entrepreneurship which are important for business development in countryside regions. It also has factors and tools defined that are significant for entrepreneurship of countryside population and its realization. An analysis of improvement of entrepreneurship level, development and promotion of business in countryside regions as well as the realization of means was performed. Tendencies of viable entrepreneurship development and realization were defined. Recommendations in improving the entrepreneurship of countryside population and stimulating their desire to found personal business were given. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58867
Updated:
2021-02-02 10:47:37
Metrics:
Views: 71    Downloads: 1
Export: