Kolegijų studentų verslumo savybių raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijų studentų verslumo savybių raiška
Alternative Title:
Expression of enterprise features of college students
In the Journal:
Keywords:
LT
GET testas; Verslumas; Verslumo savybės.
EN
Entrepreneurial Characteristics; Entrepreneurial characteristics, GET test; Entrepreneurship; GET Test.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – nustatyti Lietuvos kolegijų studentų verslumo savybes. Siekiant šio tikslo pasitelktas polinkio į verslumą nustatymo testas – GET testas [1]. Testu vertintas polinkis į verslumą, atsižvelgiant į penkias verslumo savybes: pasiekimų poreikį, poreikį būti nepriklausomam, kūrybingumą, pamatuotą riziką, vidinę kontrolę. Nustatyta, kad studentų verslumo įvertinimo balai žemesni nei verslo įmonių vadovų, mokytojų, auklių, valstybės tarnautojų, lektorių ir praktikų vadovų, išskyrus biuro specialybę studijavusius studentus. Studentų, linkusių į verslumą, aukštesnė verslumo tendencija, pamatuota rizika ir kūrybiškumas, palyginti su tais, kurie nelinkę į verslumą. Gauti rezultatai turėtų paskatinti kolegijas keisti požiūrį į verslumo mokymą(si). Visos tirtos savybės gali būti išugdomos, tačiau tam reikia naudoti netradicinius mokymo metodus ir ugdyti ne funkcines kompetencijas, kurių tradiciškai mokoma kolegijose. [Iš leidinio]

ENThe paper attempts to identify Entrepreneurial characteristics of students in Lithuania Colleges. The General Enterprising Tendency (GET) test was used for this purpose. The test measures enterprising tendency through the assessment of five enterprise characteristics, namely, calculated risk – taking, creative tendency, high need for achievement, high need for autonomy and internal locus of control (Caird, 1999). It was discovered that the students had lower performance scores on all of the measures of occupational groups such as Business Owner Managers, teachers, nurses, civil servants, lectures and trainers except the clerical trainees. Entrepreneurial-inclined students have greater entrepreneurial tendencies, calculated risk – taking and creative tendency than those who are not entrepreneurially inclined. Such a finding indicates the challenge facing Colleges if they are to create. All of these characteristics may be developed in students, but not by using the more traditional, pedagogic teaching methods nor by teaching the standard functional competences traditionally taught in business schools. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68354
Updated:
2020-02-27 15:00:51
Metrics:
Views: 3
Export: