Smulkaus ir vidutinio verslo ekonominės situacijos analizė ir reikšmė šalies ekonomikai, jo skatinimas Šiaulių mieste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo ekonominės situacijos analizė ir reikšmė šalies ekonomikai, jo skatinimas Šiaulių mieste
Alternative Title:
Small and medium enterprise (SME) economic situation analysis and importance for the national economy, its support in Šiauliai
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 25-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos politika; Ekonominė politika; Mažos ir vidutinės įmonės įmonės; Smulkus ir vidutinis verslas; Valdžia ir verslo komunikacija; Vietinė parama; Vyriausybės ir verslo komunikacija; Economic policy; Government and business communication; Local support; Small and Medium Enterprise, local support, economic policy, government and business communication; Small and medium business (SME).
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Smulkus ir vidutinis verslas; Vietinė parama; Vyriausybė / Government.
EN
Economic policy; Government and business communication; Local support; Small and medium business (SME); Small and Medium Enterprise, local support, economic policy, government and business communication.
Summary / Abstract:

LTSmulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros skatinimas yra vienas svarbiausių ekonominės plėtros uždavinių, nes pagrindiniai šalies raidos tikslai negali būti pasiekti, labiau neišplėtojus SVV įmonių tinklo. Darbo tikslas – atlikus SVV ekonominės situacijos analizę ir nustačius jo reikšmę šalies ekonomikai, ištirti SVV skatinimo būdus ir galimybes Šiaulių mieste. SVV patrauklus tuo, jog pasižymi mažu kapitalo poreikiu steigiantis, greita reakcija į rinkos pokyčius ir lankstumu taikantis prie jų. Atliktos analizės rezultatai parodė, kad veikiančių SVV įmonių skaičius bei dirbančiųjų skaičius turi įtakos bendrojo vidaus produkto kūrimui. Įvertinus tai, jog daugiau nei 90 proc. šalies pridėtinės vertės sukuria verslas, o SVV tenkanti dalis siekia 70 proc., galima teigti, kad SVV plėtrą būtina remti ir skatinti. Analizuojant SVV įmonių situaciją Šiaulių mieste nustatyta panaši pokyčių tendencija kaip ir visoje Lietuvoje. Vertinant Šiaulių miesto savivaldybės teikiamą paramą SVV galima teigti, kad savivaldybė kasmet remia skirtingus objektus ir aiškių paramos lėšų paskirstymo taisyklių nėra. Verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimo rinka Lietuvoje plėtojama palyginti lėtai ir viena iš priežasčių – smulkių ir vidutinių, o ypač pradedančiųjų verslininkų, riboti finansiniai ištekliai. Dėl šių priežasčių dalis verslininkų dažnai pasigenda naujausios informacijos apie verslo plėtros galimybes. Būtų naudinga savivaldybės teikiama nematerialinė parama SVV, orientuota į verslininkų mokymą ir informavimą aktualiausiais klausimais.

ENSmall and Medium Enterprise (SME) development is a key economic development targets, as the main development objectives are to create jobs, strengthen the middle class, to accelerate GDP growth. Significance of SMEs is important not only States but also by the city and the region's economic growth encourages to search development for this sector and performance improvement measures. The main tasks are: to reveal the small and medium business concept and importance for the national economy; to analyze and assess the economic situation of SMEs in the country and the city of Siauliai; to evaluate local support for SME businesses. Analysis of the data showed that the number of enterprises operating in the SME and the number of employees influence the general internal product development. Considering the fact that more than 90 percent country's surplus create business, and the share of SMEs to 70 percent, so it can be stated that the development of SMEs must be supported and encouraged. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27730
Updated:
2018-12-17 12:46:37
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: