Verslumo gebėjimų ugdymas imitacinėje verslo įmonėje (studentų požiūris)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo gebėjimų ugdymas imitacinėje verslo įmonėje (studentų požiūris)
Alternative Title:
Development of entrepreneurial skills in a business simulation enterprise: students' attitudes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 89-97
Keywords:
LT
Imitacinė verslo įmonė; Verslo įmonės modeliavimas; Verslumo gebėjimai; Verslumo programa; Verslumo ugdymo programa; Verslumo įgūdžia.
EN
Business Simulation Enterprise; Entrepreneurial skills; Entrepreneurship programme.
Summary / Abstract:

LTVerslumas – vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turinčių esminį poveikį šalies vystymosi raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Straipsnio tyrimo tikslas: nustatyti studentų, dalyvavusių praktiniuose mokymuose imitacinėse verslo įmonėse, verslumo gebėjimų raišką. Tyrimu nustatyta, kad egzistuoja statistiškai reikšmingas tiesioginis ryšys tarp respondentų įsivertinimo dėl turimų verslumo gebėjimų ir verslumo gebėjimų, ugdomų imitacinėje verslo įmonėje (IVĮ). Studentai, neketinantys pradėti savo verslo, ne taip reikšmingai vertina problemų sprendimo, vadovavimo, socialinių ryšių palaikymo, planavimo, padėties kontroliavimo gebėjimų ugdymą IVĮ, nei studentai, ketinantys pradėti savo verslą. Tačiau studentai, ketinantys pradėti savo verslą, ne itin reikšmingai vertina komunikacinius, organizacinius, techninius vadybos gebėjimus, užsienio kalbos mokėjimą, gebėjimą dirbti įvairiomis kompiuterinėmis programomis, naudojimosi informacijos šaltiniais, komandinio darbo, rinkodaros gebėjimų ugdymą IVĮ. Straipsnyje sudarytas verslumo gebėjimų, ugdomų IVĮ teorinis modelis, susidedantis iš trijų struktūrinių komponentų: asmeninių gebėjimų, vadybinių gebėjimų ir dalykinių gebėjimų. Faktorinės analizės koeficientų reikšmės rodo, kad struktūriniai komponentai – vadybiniai gebėjimai ir dalykiniai gebėjimai – yra glaudžiai susiję su asmeniniais gebėjimais, ugdomais imitacinėje verslo įmonėje.

ENThe paper examines characteristics and skills of an entrepreneur and aims to assess the potential of entrepreneurship education for skills development and to identify how students understand these skills. Literature review focuses on some fundamental topics: characteristics and skills necessary for an entrepreneur; difficulties in entrepreneurship education and training; whether entrepreneurship can be taught or not; the content of entrepreneurship programmes. The paper proves that a Business Simulation Enterprise is one of the most effective teaching models of training future entrepreneurs in Lithuanian colleges. A questionnaire-based methodology was used; the sample (n=103) included the students who have had practical training in Business Simulation Enterprises in Lithuanian colleges. Factor analysis revealed that the following factors are important for the development of entrepreneurial skills via Business Simulation Enterprises: personal characteristics, management skills and technical skills. The results of the research show that the respondents seem to be aware of the necessary entrepreneurial skills and a bigger part of them believes that they gain such skills. They maintain that a Business Simulation Enterprise has improved their entrepreneurial skills; the majority of the respondents are convinced that skills developed in Simulation Business Enterprises are applicable in their future occupations. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38011
Updated:
2018-12-17 12:08:27
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: