Darbo motyvacijos ypatumai Šiaulių miesto verslo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo motyvacijos ypatumai Šiaulių miesto verslo įmonėse
Alternative Title:
Work motivation peculiarities in Šiauliai city business companies
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 3 (14), p. 182-187
Keywords:
LT
Motyvacija; Motyvas; Motyvas, motyvacija, poreikiai; Pastenkinimas darbu; Poreikiai.
EN
Motivation; Motive; Motive, motivation, needs; Needs; Satisfaction with work.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti įmonių UAB „Šiaulių tara“ ir UAB „Luckaus transportas“ darbuotojų požiūrį į darbą bei organizaciją, nustatyti darbo motyvacijos ypatumus šiose įmonėse. Tyrimo rezultatai parodė, kad UAB „Šiaulių tara“ ir UAB „Luckaus transportas“ darbuotojams pats darbas labiau patrauklus, kai organizacijos augimas tampa papildomu stimulu savo darbuotojams – atsiveria naujos savirealizacijos galimybės. Darbuotojai, turintys daugiau savarankiškumo, demonstruoja daugiau lojalumo organizacijai. Tačiau atlyginimo teisingumo klausimas lieka toks pat aktualus, kaip ir daugumos Lietuvos organizacijų. Atsižvelgiant į įmonių specifiką, pastebima, kad ne visada sukuriamos pakankamai geros darbo sąlygos. Darbo sąlygomis labiau patenkinti bendrovės „Luckaus transportas“ darbuotojai. Pasitenkinimas vadovavimu darbo procesui, atlyginimo adekvatumu taip yra didesnis bendrovėje „Luckaus transportas“, nors nustatytas nepakankamas pasitenkinimas gaunamo atlyginimo dydžiu. Atlyginimo stabilumo poreikį labiau jaučia UAB „Šiaulių tara“ darbuotojai. Tai reiškia, kad bendrovės „Šiaulių tara“ darbuotojai ne visai patenkina stabilumo ir saugumo poreikius – dėl to gali didėti jų bendras nepasitenkinimas darbu. Vertinant motyvacinius veiksnius, nustatyta, kad svarbiu ir įdomiu savo darbą laiko dauguma UAB „Luckaus transportas“ darbuotojų. Šios bendrovės darbuotojai yra labiau lojalūs savo organizacijai. O savo pasitenkinimą bendravimu grupėje labiau demonstruoja UAB „Šiaulių tara“ apklaustieji – tai paaiškinama prekybos įmonių darbo specifikos ypatumais.

ENThis paper introduces analysis of main work motivation factors in Šiauliai City business companies as well as their importance. The research was performed on 15 January - 15 February, 2007 in Šiauliai City business companies JSC "Šiaulių tara" and JSC "Luckaus transportas". The sample included 200 respondents. Research results let us disclose the advantages and disadvantages of the motivation systems applied in the companies, finding out the main values for the employees as well as the directions for the motivation systems to be improved. It has been found out that the employees in both JSC "Šiaulių tara" and JSC "Luckaus transportas" most of all value hygiene factors of work (large salary, stability and social safety), which add to general satisfaction with work. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Verslo ir vadybos įvadas : mokomoji knyga / Liongina Juozaitienė, Jurga Staponkienė. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006. 142 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39031
Updated:
2018-12-20 23:15:40
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: