The State support for small and medium sized business in Lithuania : general and practical aspects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The State support for small and medium sized business in Lithuania: general and practical aspects
Alternative Title:
Valstybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui : bendras ir praktinis aspektai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 1 (51), p. 16-21
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTSmulkusis ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje tampa visuotinai pripažintu ekonominio augimo ir nacionalinio konkurencingumo didinimo veiksnių. SVV plėtra turi tiesioginę įtaką valstybės gebėjimui lygiavertiškai dalyvauti pasaulio ekonominiuose procesuose bei lemia piliečių visuotinės gerovės sukūrimo perspektyvą. Straipsnio tikslas – nustatyti pagrindines smulkiojo ir visutinio verslo plėtros galimybes Lietuvoje. Siekiant išsiaiškinti pagrindines smulkiojo ir vidutinio verslo praktiškai naudojamas valstybės paramos formas bei ES struktūrinių fondų lėšų pasavinimo mastus, 2006 metais kovo mėnesį buvo atliktas Kauno apskrities smulkiojo ir vidutinio verslo tyrimas. Rezultatai parodė, kad dažniausia SVV įmonės pasinaudoja siūlomomis mokesčių lengvatomis. Tyrimo metu nustatytos pagrindinės SVV plėtros kliūtys: varginančios valstybės paramos gavimo procedūras ir informacijos apie teikiamas valstybės pagalbos SVV įmonėms formas stoka. Straipsnyje pateikiami galimi smulkiojo ir vidutinio verslo kliūčių šalinimo ir plėtros skatinimo būdai. Verslo priemonės nėra esminiai verslo sėkmės ir konkurencingumo veiksniai. Daug svarbesnio yra žinios ir informacija, o jos gali būti teikiamos tinkamai organizuotų ir nuolat atnaujinamų informacinių bazių, mokymo programų ir virtualiųjų konsultacijų būdu internete. Suformuluotiems tikslams pasiekti reikalingų priemonių komplekso įgyvendinimas reikalauja didelių finansinių ir intelektinių išteklių. Jų trūkumas gali sustabdyti ar net sužlugdyti SVV plėtrą. Remiant SVV subjektus ir šio sektoriaus plėtrą, išteklių nustatymo klausimas yra ypač aktualus.Reikšminiai žodžiai: SVV; Finansinė parama; Verslo inkubatorius; Verslo centras; SVV plėtra.; SME; Financial support; Business incubator; Business center; SME development.

ENThe purpose of this paper is to identify development possibilities of small and medium sized business in Lithuania. The analysis includes the discussion of the peculiarities of state financial support in Lithuania. The major forms of state support, such as tax exemptions; financial support: credits on easy terms, total or partial covering of interest rate, guarantee reassurance and sponsion, credit insurance, risk venture capital investments in SME, compensation of some expenditures (such as firm establishment, researches, guarantee taxes, credit insurance fees, quality certification and etc.), subsidies for the creation of workplaces; easy term consultations, trainings, qualification improvement and reskilling for firms owners and employees and employers; business incubators, business centers, technological parks and their offered services: INVEGA (SCS Investment and business Guarantees), SME Development Funds are presented. Some other national, county and municipal support forms are defined. As the opportunities of this paper are rather limited and don't allow to evaluate SMEs position on Lithuanian level, Kaunas county was selected with the hope that through the survey results it could be possible to under-stand the common tendencies for SMEs in Lithuania. The next section presents the research of Kaunas district SME, which helped to identify the main problems of this sector and allow foreseeing some possible methods for the current situation improvement. The last part is devoted to the project of intensification of SME development possibilities. The major attention was devoted to SME development promoting measures that does not require large financial investments and satisfy SME need presented in the survey. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18243
Updated:
2018-12-17 12:05:27
Metrics:
Views: 46    Downloads: 5
Export: