Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra kaimiškose vietovėse : Šiaulių apskrities pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra kaimiškose vietovėse: Šiaulių apskrities pavyzdžiu
Alternative Title:
Small and medium-sized businesses in rural areas: Šiauliai county example
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 665-674
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Ekonomikos plėtra / Economic development; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra kaimiškose vietovėse Šiaulių apskrities pavyzdžiu. Pastebima, kad SVV yra vienas reikšmingiausių veiksnių lemiančių šalies ekonomiką, padedantis spręsti užimtumo problemas, netradicinių verslų kūrimąsi, taip pat esantis didžiųjų įmonių pagrindas. Rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą taip pat didele dalimi lemia SVV plėtra. Siekiant šio ūkio sektoriaus plėtros reikalinga ne tik pačių verslininkų iniciatyva, bet ir Vyriausybės, savivaldybių paramos ir skatinimo programų. Taip pat svarbus yra stambių, smulkių bei vidutinių įmonių bendradarbiavimas. Lietuvos ūkio raidos tyrimai rodo, kad verslas šalyje plėtojamas netolygiai. Verslo įmonės daugiausia kuriasi miestuose ir kitose urbanizuotose vietovėse, kuriose yra patogi kelių infrastruktūra, didesnė gyventojų perkamoji galia. Netolygi verslo plėtra tampa rimta kliūtimi šalies ekonomikos augimui, taip pat lemia nepageidaujamas socialines pasekmes, tokias kaip socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo. Apibrėžtas tyrimo tikslas – išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybes Šiaulių apskrityje. Siekiant įgyvendinti tikslą numatyta teoriniu aspektu išanalizuoti SVV privalumus ir trūkumus bei verslo plėtros trukdžius ir išsiaiškinti SVV sektoriaus rėmimo sistemą bei plėtros galimybes. Taip pat remiantis empirinio tyrimo duomenimis išsiaiškinti: kaimo vietovėse gyvenančių asmenų demografinius duomenis, verslo plėtros kliūtis ir palankias galimybes bei naujų įmonių ar įstaigų kūrimosi galimybes Šiaulių apskrityje.Reikšminiai žodžiai: Mažos ir vidutinės įmonės; Netradicinis verslas; Plėtimosi galimybės; Plėtros galimybės; Smulkus ir vidutinis verslas; Verslo plėtra; Developing business; Non-traditional business; Non-traditional businesses; Opportunities of expansion; Small and medium business (SME); Small and medium business (SME).

ENThis paper deals with analysis of small and medium-sized businesses in rural areas: Šiauliai County example. Small and medium business is one of the most promising sectors of the economy. The state role in shaping the conditions for business development and infrastructure is very important to help businesses remain competitive, developing and continues their activities. A small and medium-size business is a key factor in promoting the country economic growth, employment increases, and the emergence of non-traditional businesses. However, the largest business creation in rites and other urban areas promote the gap between urban and rural, hindering economic growth in the country. This article identifies the small and medium-size business, as well as small and medium business pros and cons of stopping the development of factors. It also highlights the small and medium business financing system and the possibility of non-traditional business development opportunities in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27810
Updated:
2018-12-17 12:46:58
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: