Ugdymo modelių, tenkinant mokinių specialiuosius poreikius, realizavimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Ugdymo modelių, tenkinant mokinių specialiuosius poreikius, realizavimas Lietuvoje
Alternative Title:
Realization of educational models in Lithuania, meeting student's special needs
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2011, Nr. 1 (24), p. 105-116, 117-127 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Socialinės, edukacinės charakteristikos; Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai; Ugdymas / Education.
EN
Models of education, forms of education for students with special needs, social, educational characteristics; Pupils with special educational needs; Social and educational characteristics.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atskleisti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo modelius Lietuvoje buvo atliktas pedagogų ir specialistų (N = 1518), teikiančių pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, nuomonių ir patirčių tyrimas. Straipsnyje pristatomi pedagogų anketinės apklausos rezultatai, atskleidžiantys įvairius ugdymo modelių, realizuojamų per įvairias ugdymo(si) formas (visiškos integracijos / inkliuzijos, dalinės integracijos, ugdymosi specialiojoje mokykloje ir ugdymosi namuose), socialinės ir edukacinės charakteristikos. [Iš leidinio]

ENThis research sought the opinions and experiences, of pedagogues and specialists (N = 1518), who provide pedagogical and special pedagogical support to children who have special needs, and was carried out with the intention to reveal educational models appropriate to students with special educational needs in Lithuania. The article presents the results of a survey of the practice of such pedagogues’, and reveals the social and educational characteristics of different educational models, implemented through different forms of education (total integration/inclusion, partial integration, education at special school and home education). [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28756
Updated:
2018-12-17 12:57:58
Metrics:
Views: 44    Downloads: 32
Export: