Pedagoginės sąveikos struktūra ugdant mokymosi negalių turinčius moksleivius bendrojo lavinimo klasėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginės sąveikos struktūra ugdant mokymosi negalių turinčius moksleivius bendrojo lavinimo klasėje
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 85-101
Keywords:
LT
Bendravimas / Communication; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Pedagogika / Pedagogy; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami pedagoginės sąveikos tipai bendrojo lavinimo klasėje, kai joje mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintis vaikas. Teorinėje dalyje pateikiama didaktinė pedagoginės sąveikos samprata, empirinėje dalyje nagrinėjama pedagoginės sąveikos ypatumai įvairaus tipo lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos dalykų pamokose, mokymosi negalių turinčių moksleivių įtraukimo ir dalyvavimo ugdymo(-si) procese ir mokymo individualizavimo problemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi negalės; Pedagoginė sąveika; Bendravimas ir mokymas; Specialieji poreikiai; Vidurinės mokyklos.

ENThe article analyses types of pedagogical interaction in a general education class when there is a child with special educational needs studying there. The theoretical part gives the didactic concept of pedagogical interaction while the empirical part analyses peculiarities of pedagogical interaction in various types of lessons in Lithuanian language, natural studies and mathematics and problems of involvement and participation of pupils with learning disabilities in the educational process and teaching individualisation problems.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/918
Updated:
2018-12-17 11:33:07
Metrics:
Views: 73    Downloads: 21
Export: