Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymo kokybės vertinimas: mokyklų tobulinimo išorės audito duomenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymo kokybės vertinimas: mokyklų tobulinimo išorės audito duomenys
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 2 (13), p. 45-54
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Specialusis ugdymas; Mokymas; Kokybė; Vertinimas; Mokiniai; Auditas.
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Kokybė / Quality; Mokiniai / School students; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi pilotinio Mokyklų tobulinimo išorės audito metu atliktų kiekybinių pamokos vertinimų rezultatai: pateikiama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo kokybės vertinimo bendroji statistika, atskleidžiami šio ir kitų pamokos komponentų vertinimo ryšiai, parodoma, kaip nagrinėjamu aspektu vertinamos skirtingų mokomųjų dalykų pamokos, skirtingos klasės, skirtingos mokyklos. Nagrinėjant kokybinį pamokos vertinimą pagrindžiančią informaciją, auditorių įrašytą pamokos stebėjimo protokoluose, išskiriamos ir aprašomos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo vertinimo pagrindimo kategorijos, analizuojant jų turinį ir informatyvumą, siejant tai su kiekybiniu vertinimu. [Iš leidinio]

ENThe article presents the results of quantitative lesson evaluations during the pilot external audit for school improvement: it gives general statistics of learning quality evaluation of pupils with special learning needs, reveals relations of evaluations of this and other lesson components and shows how lessons of different subjects, different classes and different schools are evaluated from the viewpoint of the aspect in question. Analysis of information justifying qualitative evaluation of the lesson recorded by auditors in lesson observance protocols highlights and describes categories of justification of learning evaluation of pupils with special learning needs analyzing their content and information and linking them with quantitative evaluation.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/665
Updated:
2018-12-20 23:04:09
Metrics:
Views: 55    Downloads: 15
Export: