Šokamosios sutartinės: užrašymai ir tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šokamosios sutartinės: užrašymai ir tyrinėjimai
Alternative Title:
Dance Sutartinės: recordings and investigations
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 3, p. 8-16
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – šokamosios sutartinės, jų užrašymai ir tyrinėjimai. Darbo tikslas – atskleisti sutartinių sinkretinį pradą, apžvelgti šokamųjų sutartinių užrašymo raidą ir problemas bei tyrinėjimo pobūdį ir svarbą. Tyrimai atlikti taikant istorinį, lyginamąjį ir analitinį metodus. Ištyrinėjus autorė pritaria hipotezei, kad visos sutartinės yra choreografinės prigimties, todėl jas reikėtų laikyti ne tiek vokaliniu, kiek sinkretiniu žanru, apimančiu muziką, poetinį tekstą ir choreografiją. Visų sutartinių muzika (vokalinė ir instrumentinė) turi šokių muzikai būdingų bruožų, tačiau iš maždaug 2000 sutartinių užrašymų tik apytikriai šeštadalyje esama nuorodų į choreografinį šio žanro pobūdį. Autorė apgailestauja, kad šokamosios sutartinės užrašytos neišsamiai: tik retais atvejais yra tikslus judesių aprašas, muzikiniai duomenys. Žymiausi šokamųjų sutartinių tyrinėtojai – Z. Slaviūnas, S. Paliulis, E. Morkūnienė ir D. Vyčinienė. Jų išvados kartais yra prieštaringos, skirtingai traktuojamos liaudyje paplitęs šokamųjų sutartinių skirstymas ir terminija.Reikšminiai žodžiai: Sutartinės; Choreografija; Tyrinėjimai; Sutartinės; Polyphonic folk songs; Investigations.

ENThe subject of the article is dancing sutartinės, their recording and investigations. The aim of the work is to disclose syncretic origin of sutartinės, to revise development and problems of recording of dancing sutartinės as well as importance and character of researches. The researches are performed by applying historical, comparative and analytical methods. Having performed the analysis the author agrees with hypothesis that all sutartinės are of choreographic origin, therefore they ought to be considered not only as vocal but also as syncretic genre, involving music, poetical text and choreography. Music of all sutartinės (vocal and instrumental) has features typical for dance music, however from approximately 2000 recorded sutartinės only one/sixth refers to choreographic character of this genre. The author regrets that records of dancing sutartinės lack details: detailed description of movements and musical data are met rarely. Outstanding researchers of dancing sutartinės are Z. Slaviūnas, S. Paliulis, E. Morkūnienė and D. Vyčinienė. Their conclusions sometimes are contradictory; popular classification and terminology of dancing sutartinės are approached differently.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7816
Updated:
2018-12-20 22:57:34
Metrics:
Views: 44    Downloads: 4
Export: