Dualinė juostų simbolika : atitikmenys ir tipologinės sąsajos Lietuvos, Rytų bei Senosios Europos kultūrose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dualinė juostų simbolika: atitikmenys ir tipologinės sąsajos Lietuvos, Rytų bei Senosios Europos kultūrose
Alternative Title:
Variety and typological links of the binary symbolism of Lithuanian traditional woven belts in Lithuania, the Old Europe and Eastern cultures
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2006, t. 14, p. 202-223
Keywords:
LT
lietuvių ornamento simbolika; juostos; krikštai; kazachų kulpitasai; Tripoljės/Kukutenio ornamentas.
Summary / Abstract:

LTDarbe gvildenama pamatinių estetinių pažiūrų raiškos savitumo, archetipinio universalumo ir kilmės archajiškumo tradicinės kultūros artefaktuose problema. Aiškinamasi, kokie yra arealiniai binarinių kultūros archaizmų ir jų simbolikos ypatumai bei panašumai kitose, ypač nutolusiose (laiko ir teritorijos požiūriu), kultūrose. Siekiama išsiaiškinti binarinės (dvyniškosios, dvinarės, dvejetinės) simbolikos raišką lietuvių juostose ir jų ornamente bei jo sinchroniniame kontekste vietinėje kultūroje, taip pat galimose seniausiose istorinėse ištakose arba akivaizdžiose tipologinėse sąsajose kaimyninėje neolitinėje Senosios Europos civilizacijoje bei tolimose senovės ar naujesnių laikų Rytų kultūrose. Lietuvių juostų ornamento formos simboliškieji aspektai lyginami su neolito epochos Tripoljės/Kukutenio kultūros (Ukraina, Rumunija) dirbinių dekoru, lietuvinininkų bei kazachų antkapinių paminklų formos įvaizdžiais bei kitais binariniais Rytų kultūrų (Tolimųjų Rytų, Centrinės Azijos) simboliais. Vakarų Lietuvos (lietuvininkų) juostų raštų sandaros sąsaja su memo-rialinių paminklų (krikštų) siluetų elementais bei atitikmenys Senosios Europos bei Rytų kultūrose, kuriose įvaizdžių ar formų simbolinė potekstė kiek aiškesnė, liudija šių dekoro formų ir įvaizdžių simbolikos bei pačios ornamentinės kūrybos archajiškumą, archetipiškumą. Aiškėja archajiška lietuvių juostų ir jų ornamento kilmė, grįsta simboliniu–mitiniu mąstymu ir jo dėl to pasireiškianti sisteminė vienybė su kitais vietinės ir kitų kultūrų ženklais.

ENThe paper deels with the problem of individuality and universality of the expression of the basic aesthetic notions in artefacts. Both the local originality and widely spread similarities in symbolism of the binary cultural archetypes are investigated. The symbolic aspects of Lithuanian woven belt ornament are compared with the decoration of the artefacts of the Neolithic Tripolye-Kukuteni culture (Ukraine-Romania) as well as with the binary images and symbols of the West Lithuanian and Kazakhstan memorial monuments, and Far Eastern (Sakhalin, Amur), Central Asian (Altay) artefacts. The similarities of the Western Lithuanian belt ornamentation with the decorative aspects (which have clearer meaning) of the memorial monuments of the 19th century West Lithuania - krikštai and their analogues with the Kazakh memorial monuments, as well as the analogues of the Lithuanian belt decoration with the Neolithic South East European Tripolye-Kukuteni and Eneolithic Turkmenistan ceramics decoration, also with ancient Chinese signs - speaks about the archaic nature of the symbolism of Lithuanian belt ornamentation and ornament creation as well as about the mythological bases of its aesthetics. The issues of Lithuanian custom to tie woven belts to memorial monuments on various occasions may have ritualistic-functional issues: in earlier times woven belts may have been used to tie the offerings to the sacred pole. The popularity of the dual symbolism in Western Lithuanian woven belts proves the idea of Norbertas Vėlius about the spreading of the binary symbolism in the Western Lithuania.

ISBN:
9789986638858
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13682
Updated:
2018-12-17 11:52:56
Metrics:
Views: 101    Downloads: 5
Export: