"Lietuvių liaudies dainyno" refrenų klasifikacija pagal jų susiformavimo būdą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Lietuvių liaudies dainyno" refrenų klasifikacija pagal jų susiformavimo būdą
Alternative Title:
Lithuanian Folk Songbook refrains classification based on their origin
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 138-143
Keywords:
LT
Garsažodinis refrenas; Kvazidarybinis refrenas; Kvazileksinis refrenas; Lietuvių liaudies dainynas; Refrenas; Samplaikinis refrenas.
EN
Book of the Lithuanian Folk Songs; Combinational refrain; Onomatopoeic refrain; Quasi-derivational refrain; Quasi-lexical refrain; Refrain.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama mažai tirta leksinės sistemos paribio dalis – refrenas. Šiame darbe refrenu laikoma lietuvių liaudies dainose pasikartojanti teksto dalis, turinti sunkiai apibrėžiamą reikšmę (kartais visai neturinti reikšmės) ir dažniausiai lietuvių kalbos garsų jungimuisi, skiemens sudarymo taisyklėms paklūstančią kalbinę raišką. Pagal refrenų susiformavimo būdą skiriamos keturios „Lietuvių liaudies dainyno“ refrenų grupės: garsažodiniai refrenai; kvazileksiniai refrenai; kvazidarybiniai refrenai; samplaikiniai refrenai. Tiriamojoje medžiagoje vyrauja garsažodiniai refrenai (90,4 proc.). Beveik devynis kartus mažiau vartojama kvazileksinių refrenų (8,5 proc.). Kvazidarybinių refrenų, turinčių baigmenį, panašų į formalųjį darybos formantą, pasitaiko gana retai (0,8 proc.), itin nedaug – samplaikinių refrenų (0,3 proc.). [Iš leidinio]

ENThis article addresses the refrain, a part of the lexical system’s periphery that has been given very little investigation. For the purposes of this work, a refrain is the repetitive part of Lithuanian folk songs that has a hard-to-define meaning – or sometimes no meaning whatsoever – and often carries a linguistic expression that follows the rules of sound coupling and syllable formation of the Lithuanian language. Four groups of refrains from the Lithuanian Folk Songbook have been identified based on origin: onomatopoeic refrains; quasi-lexical refrains; quasi-derivational refrains; combinational refrains. The subject material is dominated by refrains that belong to the group of onomatopoeic refrains (90.4%). Quasi-lexical refrains are almost nine times fewer (8.5%). Quasi-derivational refrains with endings similar to the derivational formant are quite scarce (0.8%), and so are combinational refrains (0.3%). [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41615
Updated:
2018-12-17 13:19:08
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: