Gestures of courtship in the Lithuanian culture of the 20th century : influence of the stereotype on the sexual expressions of the sexes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Gestures of courtship in the Lithuanian culture of the 20th century: influence of the stereotype on the sexual expressions of the sexes
Alternative Title:
Meilinimosi gestai XX a. lietuvių kultūroje: stereotipo poveikis lyčių seksualinei išraiškai
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2008, 5, p. 30-39
Anksčiau paskelbta lietuvių k. leidinyje: Gender studies in Baltic states region. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2007. P. 31-44
Keywords:
LT
Kūno gestai; Kūno kalba; Lytis; Lytis, stereotipai, kūno kalba, moralė, tradicinė ir modernioji kultūra; Meilinimasis; Moralės normos; Moralės normos, tradicinė ir moderni kultūra; Stereotipai; Tradicinė ir moderni kultūra.
EN
Body gestures; Courtship; Morality norms; Sex; Sex, stereotype, body gestures, morality, traditional and modern culture; Stereotype; Stereotypes; Traditional and modern culture; Traditional and modren culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas asistavimo formų tyrimui. Meilinimosi gestai perduodami neverbaliniu būdu ir yra skirti priešingos lyties asmeniui sudominti. Šiame darbe siekiama atskleisti kaip stereotipai veikė skirtingų lyčių jaunimo bendruomenės gyvenimą ir asistavimo formų kaitą Lietuvoje XX amžiuje. Straipsnyje tyrinėjami lyčių komunikacijos pokyčiai ir tai, kaip tradiciniai lyčių stereotipai orientavo XX a. Lietuvos jaunino vaidmenis. Siekiant šio tikslo, analizuojamos lyčių asistavimo formos; aptariamas visuomenės normatyvinis požiūris į lyčių santykius Lietuvoje; atskleidžiama kaip kito lyčių komunikacijos aspektai, asistavimo būdai ir normatyviniai teiginiai apie lyčių vaidmenis. Darbas paremtas empirine medžiaga ir etnografinių ekspedicijų metu (1998–2006) padarytomis apklausomis. Tyrimas atskleidžia, kad asistavimo būdus XX a. Lietuvos kultūroje stipriai veikė visuomeninė aplinka, kurioje buvo giliai įsišakniję tradicinės normos ir specifiniai lyčių stereotipai. Pastarieji kito sparčiai keičiantis politinėms, ekonominėms ir socialinėms sąlygoms. Nežiūrint į greitus visuomeninius pokyčius, jaunimui būdinga seksualinė kultūra ir kūno kalba kai kuriais atvejais išlaikė visuomenės patriarchalinį požiūrį iki pat XX a. pabaigos. Tačiau lyginant su tradicine lietuvių kultūra matyti, kad XX a. antroje pusėje atsirado naujas asistavimo pobūdis, kai neverbaliniu būdu perduodami kūno signalai atvirai išreiškia susižavėjimą ir artimumą.

ENThe article is appointed to the study of courting forms. The gestures of fondling are non-verbal forms of communication and are dedicated to attract the interest of the opposite sex. The purpose of this study is to reveal how stereotypes influenced different sex community life and the change of courting forms in the Lithuanian culture of the 20th century. This article presents the study of gender communication changes and how traditional gender stereotypes oriented the role of Lithuanian youth in the 20th century. For this purpose the forms of gender courting are analyzed, standard community approach to gender relations in Lithuania is discussed. The article reveals the changes of gender communication aspects, courting and standard statements regarding gender roles. The study is based on an empiric material and on a survey made during ethnographic expeditions (1998-2006). The study reveals that community environment in Lithuanian culture of the 20th century strongly influenced the forms of courting, because traditional norms and specific gender stereotypes were firmly rooted. The latter changed together with political, economic and social conditions. Despite rapid community changes, sexual culture and body language of youth in some cases retained patriarchal community attitude up to the end of the 20th century. However, in comparison to traditional Lithuanian culture, a new courting type appeared on the second half of the 20th century, when non-verbal body signal meant open admiration and intimacy.

ISBN:
9789986492986
ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26458
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 86    Downloads: 1
Export: