Bauginantys, žiaurūs ir smurtiniai motyvai tradicinėse lietuvių lopšinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bauginantys, žiaurūs ir smurtiniai motyvai tradicinėse lietuvių lopšinėse
Alternative Title:
Intimidating, cruel and violent motives of the traditional Lithuanian lullabies
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2023, 65, p. 145-157
Keywords:
LT
Vaikai / Children; Tautosaka / Folklore; Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTĮprasta manyti, kad lietuvių liaudies ir apskritai lopšinės – tai kūdikiams ir mažiems vaikams raminti skirta dainuojamosios tautosakos rūšis. Vis dėlto lopšinių tekstuose kartais pasitaiko bauginančių, žiaurių ir smurtinių motyvų, kurie vaikams galėtų veikiau kelti nerimą ir įtampą, o ne nuraminti. Būtent apie tokias lopšines ir kalbama šiame straipsnyje. Trijose jo dalyse nagrinėjami įvairūs lietuvių liaudies lopšinių tekstai. Pirmoje pristatomi tekstai, kuriuose vaikams grasinama, jie bauginami arba minimos vaikams grėsmę keliančios mitinės būtybės ir gyvūnai. Antroje dalyje aptariamos lopšinės, kurių siužetuose ryškėja žiaurūs ir smurtiniai motyvai. Trečioje dalyje pristatomos lopšinės, perteikiančios „nuvertinantį“ požiūrį į vaiką. Jose atsiskleidžia suaugusiųjų abejingumas vaikui. Be to, aptariamos lopšinės, kuriose vaikas simboliškai tarytum „marinamas“. Tyrimas atskleidė, jog bauginančių lopšinių paskirtis yra gąsdinanti ir didaktinė, o bauginantys lopšinių motyvai perteikia tradicinį mitinį lietuvių pasaulėvaizdį. Lopšinėse pasitaiko ir smurtinių motyvų – jais perduodami kultūroje gyvuojantys siužetai. Smurtiniai motyvai lopšinėse humoristine forma perkeliami į gyvūnų pasaulį. Be to, lopšinės gali atlikti apsauginę funkciją: vienu atveju vaikas apsaugomas įvardijant jį „niekam tikusiu“ arba netrukus mirsiančiu, kitu atveju – nuvarant šalin būtybes, galinčias jam pakenkti. Raktažodžiai: vaikas, lietuvių liaudies lopšinės, bauginimas, žiaurumas, smurtiniai motyvai, marinimas. [Iš leidinio]

ENLithuanian folk lullabies, as well as lullabies in general, are commonly regarded as a folksong type intended to soothe babies and small children. However, the lullabies’ lyrics occasionally contain intimidating, cruel and violent motives that create a kind of semantic field which might cause anxiety and tension for the children rather than calming them down. The article focuses on precisely such lullabies. It consists of three parts analyzing different texts of the Lithuanian lullabies. In the first part, the author presents texts by which the children are threatened, intimidated, or which mention some dangerous mythical creatures and animals. In the second part, lullabies containing elaborate cruel and violent motives are discussed. In the third part, lullabies conveying a depreciatory attitude towards the child are presented. They reveal the indifference of the adults to the child. In this part, lullabies in which the child is symbolically brought to death are discussed as well. As revealed by the study, the purpose of the intimidating lullabies is scaring and didactics, while the frightening motives convey the traditional Lithuanian mythical worldview. The occurring violent motives reflect already existing cultural plots. Violent motives in the lullabies are transferred to the animal world using a form of humor. The lullabies can also perform a protective function: either by calling the child “useless” or “about to die”, or by driving away the creatures that could harm it. Keywords: child, Lithuanian folk lullabies, intimidation, cruelty, violent motives, bringing to death. [From the publication]

DOI:
10.51554/TD.23.65.07
ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103120
Updated:
2023-08-14 22:03:24
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: