Šimto metų aruodas : Šiaurės Lietuvos etninės muzikos tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šimto metų aruodas: Šiaurės Lietuvos etninės muzikos tyrinėjimai
Alternative Title:
Granary of one hundred years: investigationof ethnic music in Northern Lithuania
In the Journal:
Žiemgala. 2008, Nr. 1, p. 4-12
Keywords:
LT
Adolfas Sabaliauskas; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenami Šiaurės Lietuvos etninės muzikos tyrinėjimai nuo 1904 m., kai buvo paskelbti pirmieji A. Sabaliausko darbai, iki mūsų dienų. Įvertinamos etninės muzikos antologijos, jose paskelbti tyrimų duomenys, nagrinėjami tyrinėjimai, atskleidžiantys krašto etninės muzikos savitumą ir sąsajas su etnine istorija, aptariamas polifoninės ir daugiabalsės paralelinės muzikos santykis. Apžvelgus šimtmečio tyrinėjimus, daroma išvada, kad Šiaurės Lietuvos etninei muzikai buvo skirtas didelis dėmesys. Tyrinėtojai pastebėjo, kad šiame krašte gyvavo dvejopas daugiabalsumas – polifoninis ir paralelinis. Vertingesniu ir senesniu laikytas Šiaurės Rytų Aukštaitijai būdingas polifoninis daugiabalsumas. Šiaurės Vakarų Aukštaitija ir Šiaurės Vakarų Žemaitija kaip atskiri regionai nebuvo išskirti ir tirti, nes šių plotų etninė muzika neatrodė kuo nors ypatinga. Vis tik šiaurės rytų aukštaičių polifoninės vokalinės muzikos kilmės ir išlikimo uždarame plote klausimai tebėra neišgvildenti. Išimtimi galima laikyti tik skudučių ir skudučiavimo tyrimus. Neatsakytas lieka ir klausimas dėl sutartinių ir sėlių genties kultūrinio palikimo sąsajų, taip pat sėlių substrato įtakos šiaurės rytų aukštaičių etninei muzikai. Žiemgalių ir kuršių genčių kultūrinio palikimo įtakos klausimai Šiaurės Lietuvai etninės muzikos duomenimis net nepaliesti. Tyrinėtojai per mažai nagrinėjo priežastis, dėl kurių Šiaurės Lietuvoje iki pat XX a. vidurio gyvavo senovinė polifoninė, o dar ir dabar tebegyvuoja paralelinė etninė muzika. Nėra bent kiek įtikinamiau išaiškinta, kas lėmė tokios muzikos išlikimą.Reikšminiai žodžiai: A.Sabaliauskas; Antologija; Etninė muzika; Lietuvių etninė muzika; Lietuvių etnomuzikologija; Lietuvių etnomuzikologijos istorija; Šiaurės Lietuva; Šiaurės Lietuvos etninė muzika; A.Sabaliauskas; Anthology; Ethnic music; History of Lithuanian ethnomusicology; Lithuanian ethnic music; Lithuanian ethnomusicology; North-Lithuanian ethnic music; Northern Lithuania.

ENThe article deals with the problem of researching the ethnic music of Northern Lithuania since 1904 to nowadays. The author of this article evaluates the anthologies of ethnic music, the data of published in these anthologies, as well the theoretical researches, studies, monographs, books and other scientific works, where new facts concerning the specific features of the ethnic music of Northern Lithuania is presented. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34467
Updated:
2019-02-05 13:53:45
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: