The Social importance of ethnochoreography in Lithuania at the end of the 19th - beginning of the 20th centuries and today

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Social importance of ethnochoreography in Lithuania at the end of the 19th - beginning of the 20th centuries and today
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etnochoreologija; Visuomeninė svarba; Šokiai; Rateliai; Ethnochoreology; Social importance; Dances; Round-games; End of the 19th C; Beginning of the 20th C.
Keywords:
LT
Etnochoreologija; Rateliai; Šokiai; Visuomeninė svarba.
EN
Beginning of the 20th C; Dances; End of the 19th C; Ethnochoreology; Round-games; Social importance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginama XIX a. pabaigos – XX a. pradžios ir šiuolaikinė etninės choreografijos situacija visuomeniniame Lietuvos gyvenime. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ritualinė etninė choreografija atliko svarbų socialinį vaidmenį. Jos elementai naudoti per krikštynas, jaunimo iniciaciją į suaugusiuosius, vestuves, laidotuves, per kalendorines (pvz., Advento - Kalėdų, Velykų ir kt.) bei darbo šventes. Šokdamas ir žaisdamas tam tikrus specifinius žaidimus asmuo pakeisdavo savo socialinį statusą, tai yra oficialiai tapdavo suaugusiu, įgaudavo socialinį pripažinimą kaip vyras ar moteris, integruodavosi į naują šeimą ar bendruomenę, o per laidotuves būdavo iš jos re - integruojamas.Pastebima, kad šiandien folkloriniai šokiai Lietuvoje praktiškai išnyko, kadangi didžioji dauguma Lietuvos gyventojų nebeturi galimybės dalyvauti ir natūraliai nebedalyvauja liaudies šokių vakarėliuose. Etninė choreografija įgavo daugiau sceninį pavidalą, tapo koncertinių programų dalimi. Socialines etninės choreografijos įtakas tebejaučia tik folkloro judėjimų dalyviai, kurie įtraukia etninę choreografiją į savo realų gyvenimą (pvz., per vestuvių ritualus). Tiesa, tokių asmenų yra nedaug, folklorinis judėjimas nėra paplitęs. Kitas unikalus fenomenas, tęsiantis etnochoreografinę tradiciją – Ramuvos bendruomenės judėjimas. Jo dalyviai sujungiami į bendruomenę per šokius ir ritualinius veiksmus, kuriems būdingas choreografinis elementas.

ENAt the end of the 19th - beginning of the 20th centuries the ritual ethnochoreography (performed during christenings, initiations ofyouth into adulthood, weddings, funerals, and calendar or labor festivals) usually symbolized an important social significance in Lithuania: by dancing and playing games the individual changed his or her social status, officially entered adulthood, achieved social recognition as a man or woman, was integrated into a new family or community, during burial rituals was reintegrated into the community after a critical period. Today folk dancing has nearly vanished from Lithuania, because the general population does not have opportunities for participation in folk dance parties. Only pafiicipants of the folk movement can appreciate the socjal influences ofethnochoreography, but this activity is not widespread. [From the publication]

ISBN:
9630582732
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3526
Updated:
2013-04-28 15:54:00
Metrics:
Views: 21
Export: